Arbeidsmiljøprisen til hotell­

Tekst: Turid Børtnes (2008)

Hotellvertinne Cecilie Laeskogen ved Sundvolden Hotel nøyer seg ikke med å sørge for gode arbeids­betingelser for sine ansatte, hun prøver å lete frem hver enkelts spesielle kom­petanse og gir dem oppgaver deretter.

– Det skaper entusiasme og arbeidsglede. Den som får drive med noe han eller hun er spesielt interessert i, har det mer moro på jobb og utvikler seg videre. Dessuten får de ansatte et sterkere eierskap til jobben, sier Laeskogen. Den norske Arbeidsmiljøprisen for 2008 ble tildelt Sundvolden Hotel ved hotellvertinne Cecilie Laeskogen for gode lederegenskaper, som synlig ledelse, forståelse og respekt for alle ansatte og aktivt arbeid for et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Prisen ble delt ut på Arbeidsmiljø­kongressen i Bergen i midten av oktober.

– Tøff bransje

– Dette er en tøff bransje med mye konkurranse og små marginer. Derfor er det viktig å satse på dem som møter gjestene våre, det vil si alle våre ansatte. Det gir gode ringvirkninger. Når de ansatte trives med arbeidet sitt, trives også gjestene. Cecilie Laeskogen har vært opptatt av arbeidsmiljø siden hun gikk ut av Hotellhøyskolen i Stavanger i 1996. Da fikk hun et stipend for å jobbe med arbeidsmiljø på en Oslo-restaurant. Hun har også erfaring som hotellsjef på Klækken Hotel. Senere er det blitt en mastergrad fra Handelshøyskolen i Bergen. Laeskogen synes det er alt for mye kortsiktig tenkning mange steder i bransjen, med høy turnover og ensidig satsing på unge folk. På Hotellhøyskolen lærte hun blant annet betydningen av å satse på aldersmangfold, at de eldre i bransjen har en erfaring som det er veldig viktig å ta vare på.

Servitør snekret ny bar

Hotellet, som ligger ved Tyrifjorden i Hole kommune, er Norges eldste hotell med en historie helt tilbake til 1648 da det var skysstasjon ved Gamle Kongevei over Krokskogen. Ansatte som har en spesiell kompetanse får utfolde seg på Sundvolden. I lengre tid hadde ledelsen og de som betjente hotellets bar snakket om at baren burde gjøres om, den var uhensiktsmessig. En dag hotellvertinnen kom på jobb fant hun et team med snekker og rørlegger i full gang med jobben. Det var en servitør med snekkerutdannelse og vaktmesteren som også er rørlegger, som på eget initiativ bygde om baren. – Slikt er kjempemoro. Det viser betydningen av å forsøke å finne den enkeltes spesialkompetanse og interesseområde og gi dem mulighet til å utfolde seg. For hotellet har det stor betydning at de ansatte kommer med gode forslag. Vi har hele tiden behov for å utvikle og fornye oss og gi gjestene nye tilbud. Hotellet har planer om å sette flere slike forslag ut i livet, blant annet i spa-avdelingen og ved å lage en liten butikk med hotellets egenproduserte produkter. All mat lages fra bunnen av, hotellet har egen pølsemaker, butikkslakter, baker og konditor og produserer blant annet pålegg, pølser, brødvarer og konditorvarer. – Vi driver en liten næringsmiddelbedrift, mener Laeskogen.

Kompetanse

Laeskogen har tro på fagkompetanse, det er helt avgjørende å ha dyktige folk med en god faglig plattform, enten de jobber på kjøkkenet, i spa-avdelingen eller med renhold. Derfor satser hun på fagutdannet personale i den grad det er mulig, og prøver å få så mange som mulig til å ta fagbrev. – Jeg tror det er med på å skape langsiktighet for dem som arbeider her. De skjønner at vi vil beholde dem når vi investerer i videreutdannelsen deres. Dessuten gjør det noe med vår yrkesstolthet å vite at vi kan faget vårt. Hotellet har blant annet utdannet en egen vinkelner og diplomkokk og sender mellomledere på kurs i ledelsesfag på Høgskolen i Buskerud. Helst så hotellvertinnen at samtlige ansatte hadde en eller annen form for utdannelse eller fagbrev.

Tilrettelegger for gravide

Hotellet har et svært lavt sykefravær, mellom 3 og 4 prosent, men hotellvertinnen bedyrer at det er lov å være syk eller for den del, gravid. – Jeg har tre barn selv og har veldig stor respekt for det å være gravid og samtidig være i arbeid. Da er tilrettelegging viktig. Det er dessuten en investering å legge forholdene til rette for utsatte grupper, de ansatte føler seg ivaretatt og vi får lojale medarbeidere tilbake. Gravide får avlastning ved tunge løft, de kan gå ned i spa-avdelingen hver dag og slappe av og legge beina høyt en halvtime, og de kan få redusert stilling hvis de har behov for det. Therese Johnsrud, soussjef på kjøkkenet og snart gravid i åttende måned, synes tilretteleggingen fungerer veldig bra. Før jobbet hun skift, men har nå bare tidligvakter. Hun har nylig gått ned i 75 prosent stilling på grunn av graviditeten. – Det var veldig fint å få seks timers dager, alt blir lettere da. For soussjefen fungerer tilretteleggingen så bra at hun ikke har hatt behov for å benytte tilbudet om avslapning i spa-avdelingen i arbeidstiden.

Takket være god tilrettelegging har ikke soussjef Therese Johnsrud problemer med å jobbe til tross for at hun er gravid i åttende måned.

IA-bedrift siden 2003

Belastningslidelser er utbredt i hotellbransjen og de ansatte ved Sundvolden Hotel kjenner også på det, selv om sykefraværet er lavt. Hotellet driver eget treningssenter for nærområdet. De ansatte har tilbud om gratis gruppetrening der, men det er en utfordring å få med dem som trenger det mest. Det gjelder særlig de som jobber med renhold. – Jeg har ikke tenkt å gi meg, men det er vanskelig å motivere dem som har de mest belastende oppgavene. Det er gjerne de som trener uansett, som benytter tilbudet mest. Renholder Hege Borgli kjenner seg igjen. Hun har tatt fagbrev som renholder, men etter at hun fikk barn, strekker ikke tiden til når det gjelder trening. Hotellet, som ble IA-bedrift så tidlig som i 2003, har et arbeidsmiljøutvalg som møter fast to ganger i året. I tillegg møtes avdelingslederne en gang per uke og de ansatte i avdelingene har faste møter hver sjette uke. Alle ansatte gjennomfører medarbeidersamtaler en gang i året, avdelingslederne to ganger per år.

Personvern og cookies