Arbeidsmiljøprisen 2010 x 2

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Vinnere av Den norske Arbeidsmiljøprisen 2010 er Bjørn Erikson, tidligere yrkeshygieniker i LO, og Deichmans bibliotek, Holmlia.

Den norske Arbeidsmiljøprisen, som ble delt ut under Arbeidsmiljøkongressen i Bergen i dag, gikk til to ganske forskjellige prisvinnere som på ulike måter har skapt forutsetninger for gode arbeidsforhold i norsk arbeidsliv.

Bjørn Erikson ble nominert av Norsk Industri, som beskriver han som en ”(..) drivende kraft i utviklingen av institusjoner, regelverk og ny kunnskap”. Hans mangeårig innsats innen arbeidsmiljøforhold nasjonalt og internasjonalt har blitt lagt merke til. Ifølge Norsk Industri er Erikson ei vaktbikkje som sier ifra der tiltak eller ny kunnskap trengs. Han er faglig sterk og har stor sans for ryddighet, uansett hvem han forholder seg til. Erikson nyter stor respekt av alle i Norsk Industri. – Uenighet og kontroverser har vi nok hatt, men Bjørn Erikson viker ikke. Tvert imot har vår respekt for ham, og forhåpentlig hans for oss, utløst felles løsninger basert på åpenhet og tillit, hevder Tore Hurlen, daglig leder i Plastindustriforbundet/Norsk Industri.

– Jeg synes det var overraskende, veldig hyggelig og litt ufortjent. Det siste fordi hva du får til avhenger mye av kolleger, sier en ydmyk Bjørn Erikson.

Deichmanske bibliotek, Holmlia, representert ved avdelingsleder Elin Hermansen og verneombud Marit Kristiansen, satte stor pris på tildelingen.
– Det at vi ble foreslått som kandidat av Arbeidstilsynet Oslo og nå er tildelt Den norske arbeidsmiljøprisen, er vi veldig glade for, samstemmer Hermansen og Kristiansen.

Arbeidstilsynet Oslo vektlegger måten ledelse og ansatte ved biblioteket har håndtert problematikken rundt uønsket bruk av filialen som varmestue for narkotikaselgere, og kjøp og salg av narkotika, samt truende atferd fra deler av brukergruppen.
I tillegg trekker de fram det tette samarbeidet med politiet og filialens klare policy på at det aldri skal aksepteres å være redd på jobb. Etter Arbeidstilsynet Oslo sin oppfatning håndteres mulige risikoforhold i arbeidsmiljøet på en svært god måte ved Deichmanske bibliotek, Holmlia.

Det er Arbeidsmiljøsenteret i samarbeid med If Skadeforsikring, som står bak utdelingen av Den norske arbeidsmiljøprisen. Prisen er en statuett kalt ”Omsorg”, utformet av kunstneren Lise Amundsen.

Les mer om Bjørn Erikson her


Les mer om Deichmans bibliotek, Holmlia, her 

Personvern og cookies