Arbeidsmiljøprisen 2008 til Sundvolden Hotel

(2008)
Bergen: Den norske Arbeidsmiljøprisen ble gitt til Sundvolden Hotel og hotellvertinne Cecilie Laeskogen.
Den norske Arbeidsmiljøprisen, som tirsdag ble delt ut under Arbeidsmiljøkongressen i Bergen, gikk i år til Sundvolden Hotel og hotellets vertinne Cecilie Laeskogen. Dette er første gang prisen går til en aktør i hotell-
og restaurantnæringen.

Overrekkelsen av prisen skjedde rett etter at statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Jan-Erik Støstad, i sitt innlegg hadde rettet lupen nettopp mot tjenestenæringen, som hotell- og restaurantbransjen er en stor del av.

Statssekretæren forteller at regjeringen anser denne bransjen som en av de mest utfordrende, blant annet innen sosial dumping. – Det er særlig gøy at prisen går til en aktør i en bransje som i dag sliter med store utfordringer, og som mange vil betegne som svært krevende, sier Støstad.

Arbeidsmiljø lønner seg
Prisvinner Cecilie Laeskogen forteller at et godt arbeidsmiljø gir en mer attraktiv arbeidsplass, og er dermed et konkurransefortrinn. – Ved å jobbe aktivt med et godt arbeidsmiljø som gjør at folk blir i jobben, har vi mulighet til å rette blikket framover og jobbe med innovasjon og utvikling i stedet for å bruke all vår tid på stadig ny opplæring. Da sparer vi også kostnader, sier hun.

Sundvolden Hotel har takket være sitt gode arbeidsmiljø et sykefravær langt under bransjenivå, og hotellet har også lav turnover. I juryens begrunnelse heter det at hotelledelsen inkluderer de ansatte på en måte som burde være et fyrtårn i et ellers hektisk og globalisert arbeidsliv.

– En slik pris er også viktig for de ansatte. Det er en bransje som har et dårlig rykte, og da er det hyggelig å få en utmerkelse vi kan være stolte over, sier Laeskogen

Mulig i alle bransjer
I 47 år har Den norske Arbeidsmiljøprisen vært en påskjønnelse for bedrifter og enkeltindivider som driver med systematisk og målrettet innsats for utvikling og forbedring av arbeidsmiljøet. Og Paul Norberg, direktør i Arbeidsmiljøsenteret, som er arrangørene bak Arbeidsmiljøkongressen, tror prisen er med på å vise at et godt arbeidsmiljø er mulig i alle bransjer.

– Det er viktig å løfte fram eksempler på at går an å skape et godt arbeidsmiljø – og tjene på det – også i bransjer der vi ofte hører helt andre historier, sier Norberg.

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Arbeidsmiljøsenteret. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

Personvern og cookies