Arbeidsmiljøprisen 2004 – kom med forslag

(2004)
Det er på høy tid å nominere kandidater til Arbeidsmiljøprisen 2004. I fjor kom det inn mange velbegrunnede og gode forslag, og juryen håper på like stor interesse for årets pris.
Arbeidsmiljøprisen kan tildeles både bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser eller institusjoner, offentlige virksomheter og enkeltpersoner. De siste årene har det vært stor medieoppmerksomhet om tildelingen av den prestisjefylte prisen. I år 2002 ble bedriften Folldal Gjenvinning vinner, mens prisen i 2003 gikk til overlege Håkon Lasse Leira, som er spesialist i arbeidsmedisin. Det er «If skadeforsikrings fond for premiering av verne- og miljøtiltak i arbeidslivet» som er ansvarlig for arbeidsmiljøprisen, som ble innstiftet i 1962. Fondets styre består av representanter fra If skadeforsikring, Arbeidsmiljøsenteret, Arbeidstilsynet og Vernepersonalets samarbeidsforum. Selve prisen er skulpturen «Omsorg», utført av kunstneren Lise Amundsen. Fondets styre inviterer alle interesserte til å komme med forslag på kandidater. Prisen skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Det legges vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre. Forslag sendes innen 10. august 2004 til direktør Paul Norberg, Arbeidsmiljøsenteret, postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo. E-post: paul.norberg@arbeidsmiljosenteret.no
Personvern og cookies