Arbeidsmiljøprisen 2003 – kom med forslag

(2003)
Det er tid for nominasjoner til Arbeidsmiljøprisen 2003. I fjor kom det inn mange velbegrunnede og gode forslag, og juryen håper på like stor interesse for årets pris.
Arbeidsmiljøprisen kan tildeles både bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser eller institusjoner, offentlige virksomheter og enkeltpersoner. , og de tre siste årene har det vært stor medieoppmerksomhet om tildelingen av den prestisjefylte prisen. I år 2000 var det konsernsjef Terje Venold i Veidekke som fikk Arbeidsmiljøprisen. Året etter gikk den til overlege Ebba Wergeland, mens bedriften Folldal Gjenvinning ble vinner i 2002. årets pris skal deles ut på Arbeidsmiljødagene i Trondheim 22.-23. mai. Det er «If skadeforsikrings fond for premiering av verne- og miljøtiltak i arbeidslivet» som er ansvarlig for arbeidsmiljøprisen, som ble innstiftet i 1962. Fondets styre består av representanter fra If skadeforsikring, Arbeidsmiljøsenteret, Arbeidstilsynet og Vernepersonalets samarbeidsforum. Fondets styre inviterer alle interesserte til å komme med forslag på kandidater. Prisen skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Det legges vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre. Forslag sendes innen 30. april 2003 til direktør Paul Norberg, Arbeidsmiljøsenteret, postboks 9326 Grønland, 0135 Oslo. E-post: paul.norberg@arbeidsmiljosenteret.no
Personvern og cookies