Arbeidsmiljøprisen 2002

(2002)
Det er tid for nominasjoner til Arbeidsmiljøprisen 2002. I fjor kom det inn mange velbegrunnede og gode forslag, og juryen håper på like stor interesse til årets pris.
De to siste årene har Arbeidsmiljøprisen gått til enkeltpersoner som gjennom år har gjort betydelig innsats for å skape sikkerhet og trivsel på arbeidsplassene. Konsernsjef Terje Venold i Veidekke fikk prisen i år 2000, mens overlege Ebba Wergeland ble tildelt prisen i fjor. Arbeidsmiljøprisen 2002. Årets pris skal deles ut av arbeids-og administrasjonsminister Victor D. Norman på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen 25. september. «If skadeforsikring fond for premiering av verne- og miljøtiltak i arbeidslivet» er ansvarlig for arbeidsmiljøprisen, som ble innstiftet i 1962. Fondets styre består av representanter fra If skadeforsikring, Arbeidsmiljøsenteret, Arbeidstilsynet og Vernepersonalets samarbeidsforum. Fondets styre inviterer alle interesserte til å komme med forslag på kandidater. Prisen skal være en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Det legges også vekt på at resultatene og erfaringene som vinneren har gjort er av allmenn interesse og kan videreformidles til andre. Kandidater kan være bedrifter, organisasjoner, offentlige instanser eller institusjoner, offentlige virksomheter eller enkeltpersoner. Forslag sendes innen 30. april 2002 til direktør Rolf I. Pedersen, Arbeidsmiljøsenteret, Postboks 9326 Grønland, 0135 OSLO. E-post: rolf.i.pedersen@arbeidsmiljosenteret.no.
Personvern og cookies