Arbeidsmiljøprisen 2002 – Landets laveste sykefravær?

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Årets prisvinner har antagelig landets laveste sykefravær. Til tross for helkontinuerlig skiftarbeid var sykefraværet i fjor bare 1,3 prosent. I år ser det ut til å bli enda lavere, hittil er det på 0,7 prosent. 
– Årsaken er nok at de ansatte er veldig motiverte, de føler at de gjør en viktig jobb. Det er et veldig godt samhold på laget, alle tar hensyn og hjelper hverandre, mener fabrikksjef Halvard Brennodden. – Dessuten er ikke dette karer som holder seg hjemme selv om ryggen krangler litt hvis de mener at det er bruk for dem.

Ryggvondt
Reparatør Birger Nyvoll kan bekrefte det. Han fikk skikkelig ryggtrøbbel for noen dager siden, men mente selv at han ikke kunne være borte fra jobben i den situasjonen bedriften var i med reparasjon og full overhaling av en av de viktigste maskinene i produksjonen. – Jeg fikk gått meg en tur i terrenget, det er den beste medisin for å myke opp en rygg som har gått litt i vranglås. På jobben fikk jeg beskjed om å ta det med ro og unngå arbeidsoperasjoner som medførte ekstra belastning på ryggen. Nå synes jeg at jeg allerede er blitt mye bedre. Verneombud Tor Kristoffersen har noe av samme erfaring som Nyvoll, han har også en rygg som ikke alltid spiller på lag. Da er det viktig at arbeidet legges opp slik at det går an å ta hensyn.

Tar hensyn til jakta
– Dette handler om arbeidsmiljøet og arbeidskameratene. Stor fleksibilitet innad i arbeidslaget gjør det mulig å tilpasse jobben til den som har et eller annet helseproblem. Verneombudet legger vekt på at det er uproblematisk å ta opp saker og prate med ledelsen, selv om det alltid vil være ting som kan gjøres bedre. Det er også viktig at ledelsen er villig til å forsøke forskjellige ordninger, blant annet når det gjelder skiftarbeid, for å finne den ordningen som fungerer best for de ansatte. Skiftplanene legges opp for et år av gangen slik at alle skal vite hva de har å holde seg til. Jakt og fiske er vesentlig for de fleste, særlig reinsjakta spiller en stor rolle i fjellbygda. Arbeidsplanene legges opp slik at alle som vil får anledning til å være med på jakta. Alle som går skift har jobbrotasjon for å unngå ensidige belastninger. Men selv om hver enkelt har sine arbeidsoppgaver, tar alle et tak der det trengs. Ved arbeidsoperasjoner der erfaringen viser at det kan oppstå problemer underveis i prosessen, er det installert alarm.

Kaker
Ledelsen er opptatt av at arbeidet skal være lettest mulig, mange av arbeidsoperasjonene er ganske tunge og ensidige. De legger derfor stor vekt på bruk ny teknologi. De prøver også å få plass til litt oppmuntring i hverdagen. Ved produksjonsrekorder spanderer bedriften kaker, og ellers også. – Det kan vanke en kake i ny og ne. Det betyr mye å ha noen lyspunkter i den grå hverdagen som det er flere av enn høydepunktene i livet. Sikkerhetsopplæring er også viktig. I 1995 ble Folldal Gjenvinning kåret av Arbeidstilsynet til Fyrtårnbedrift i Hedmark på grunn av at de hadde klart å ta ned og gjenreise de store stålkonstruksjonene fra Tverrfjellet gruver uten en eneste ulykke eller skade under svært vanskelige og værharde forhold. Halvard Brennodden mener også at bakgrunnen til de ansatte er av stor betydning for at de klarer jobben så bra uten å pådra seg alvorlige belastninger og skader. Mange har erfaring med tøffe forhold som gruvearbeidere, i tillegg gir livet i ei fjellbygd som Folldal en svært allsidig bakgrunn.

Personvern og cookies