Arbeidsmiljøopplæring som e-læring

Tekst: Grethe Ettung (2011)
Arbeidsmiljøsenteret tilbyr arbeidsmiljøopplæring som e-læring. 

– Dette er et godt alternativ for de som ikke har anledning til å delta på våre ordinære kurs, sier Marianne Schjølberg, seniorkonsulent i Arbeidsmiljøsenteret og prosjektleder for e-læringskurset.

Samling og selvstudium
Kurset er lagt opp som en kombinasjon av selvstudium og en samling som holdes ved kursets start.
– Vi innleder med en samling hvor deltakerne lærer seg å mestre e-lærings verktøyet. En slik samling gir rom for kursdeltakerne til å bli litt kjent med hverandre, men det er også mulig å kommunisere med hverandre underveis i kurset, opplyser Schjølberg.
Et annet mål med samlingen er å la deltakerne få et innblikk i hvordan de kan benytte ulike kartleggingsmetoder for å øke kunnskapen om eget arbeidsmiljø.

Handlingskompetanse
E-læringskurset gir deltakerne opplæring i blant annet lovverket, de får kjennskap til aktørene innen arbeidsmiljøarbeid og deres roller og oppgaver, samt at de får kunnskap om fysiske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer. I tillegg får de tips og oppgaver knyttet til hva den enkelte kan gjøre for å bedre forholdene på arbeidsplassen.
– Vi vil at deltakerne skal opparbeide seg handlingskompetanse og ferdigheter som de kan bruke i egen virksomhet, poengterer Schjølberg.
Arbeidsmiljøopplæringen avsluttes med en innsendingsoppgave, knyttet til aktivitet i egen virksomhet, senest fire uker etter kursstart.

Målgrupper
Målgruppe for kurset er verneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og ansatte innenfor HMS/HR/ personal og bedriftshelsetjenester.

Personvern og cookies