-Arbeidsmiljølov for elever

(2002)

Barneombud Trond Waage mener at den eneste løsningen for skolebarn som blir mobbet, uten at skolen klarer å rydde opp, er en egen arbeidsmiljølov for elever. Barneombudet sier dette i forbindelse med opplysninger om at ikke en eneste mobbesak som er anmeldt har ført frem i Norge, samtlige er henlagt. – Det er de enkelte skoleledernes klare ansvar å ta tak i mobbing, dersom det finnes, sier Trond Waage til Dagsavisen. Men dessverre viser det seg at vi trenger en rettspraksis på dette området. Først når vi får en egen arbeidsmiljølov for barn og unge, vil foreldre som har barn som blir mobbet ha en lov de kan bruke der det blir snakk om anmeldelse. Flere foreldre har sett seg nødt til å ta mobbede barn ut av skolen fordi de føler at de ikke får skolen til å gripe fatt i og gjøre noe med mobbingen. Barneombudet regner med at 50.000 til 60.000 elever i den norske skolen ikke vil gå på skolen fordi de blir plaget. TB

Personvern og cookies