Arbeidsmiljøkongressen 2022

Presentasjoner Arbeidsmiljøkongressen 2022

 

Norsk Arbeidsmiljø i fremtiden – utfordringer og muligheter

Jon Olav Bjergene – Unio

Nina Melsom – NHO

Norsk Arbeidsliv i fremtiden – utfordringer og muligheter

Sissel Trygstad – Fafo

Pål Molander

Mental helse i arbeidslivet

Lars Erik Lund

Mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Ståle Einarsen

Sesjon 2 – ledelse i en ny hverdag – hvordan få det beste ut av de aller fleste

Thomas Nesset Midelfart

Sesjon 3 – Sikkerhetsledelse, risikovurderinger og sikkerhetskultur

Riana Steen – Sikkerhetsledelse, risikovurdering og sikkerhetskultur

Sesjon 4 – Bransjespesifikk arbeidsmiljøportal

Sture Rolfheim-Bye (Stami)

Monica Varem Pettersen (Arbeidstilsynet)

Sesjon 5 – Arbeidsrett

Hilde Hus Svanevik og Runar Homble

Sesjon 6 – Helsefremmende arbeidsplasser

 Aud Steiring – integritet og verdighet

Kari Witsø – Helsefremmende arbeidsplasser

Ole Jacob Thomassen – Integritet som arbeidslivsfenomen

Sesjon 7 – Varsling

Grete Tjærandsen og Thomas Eriksen – Arbeidstilsynet

Spørsmål og svar arbeidsmiljøkongressen 2022

Sesjon 8 – Håndtering av utagerende adferd som en arbeidsmiljøutfordring

Sigrid Engen

Emosjonelt arbeid – HMS-fagets blindsone?

Hans Jacob Busch

Avslutningsforedrag

Egon Hagen

 

Personvern og cookies