Arbeidsmiljøkongressen 2020

 

ARBEIDSMILJØKONGRESSEN 2020 – EN VIKTIG MØTEARENA 

13.-14. oktober avvikles Arbeidsmiljøkongressen 2020. På grunn av Covid-19 blir det en litt annerledes kongress i år. Arbeidsmiljøkongressens første dag, 13. oktober, går i Grieghallen i Bergen. Her blir det dyktige foredragsholdere, mulighet til gode samtaler med andre deltakere og en festmiddag på kvelden. Kongressens dag 2 blir en digital, interaktiv kongress. Deltakere som er i Bergen vil få mulighet til å være tilstede i Grieghallen. Det er mulig å melde seg på begge dagene eller kun dag 2.

Den røde tråd i årets konferanse er tillit i arbeidslivet. Hvor viktig er tillit for oss, og hva gjør det med ansatte og organisasjonen dersom tillit ikke er tilstede? Har vi gitt opp drømmen om et demokratisk arbeidsliv? Hvordan kan vi vite hva vi skal si og ikke si for å bygge opp menneskene rundt oss og bygge en sunn kultur i organisasjonen?

Coronakrisen og hvordan den har påvirket og fortsatt vil påvirke arbeidslivet er et selvsagt tema.

Vi ser også nærmere på:

  • Hvordan vi bygger en god sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse.
  • Nye grep i IA avtalen
  • Arbeidsrett – nye varslingsregler, hva har skjedd i bedriftene?
  • Framtidens arbeidsmiljø. Hvilke utfordringer står vi ovenfor med den digitale, grønne og grå revolusjonen?
  • Hovedverneombud som gissel eller influenser?
  • Praktisk konfliktløsning. Hvordan gå vi frem for å få løsning ved konflikter i arbeidsmiljøet?
  • Ytringsklima på jobben

Vi garanterer to dager med faglig påfyll, inspirasjon og praktiske verktøy til å møte fremtiden.

Vi ønsker velkommen til Arbeidsmiljøkongressen!

Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Personvern og cookies