Arbeidsmiljøkongressen 2020

 

13.-14. oktober fylles Grieghallen med ledere, tillitsvalgte og verneombud. Sammen skal vi forme fremtidens arbeidsmiljø i Norge, og det hele starter her på Nordens største HMS-arrangement i Bergen.

Den røde tråd i årets konferanse er tillit i arbeidslivet. Hvor viktig er tillit for oss, og hva gjør det med ansatte og organisasjonen dersom tillit ikke er tilstede? Har vi gitt opp drømmen om et demokratisk arbeidsliv?Hvordan kan vi vite hva vi skal si og ikke si for å bygge opp menneskene rundt oss og bygge en sunn kultur i organisasjonen?

Vi ser også nærmere på ulike temaer som:

  • Hvordan vi bygger en god sikkerhetskultur og sikkerhetsledelse.
  • Nye grep i IA avtalen
  • Arbeidsrett – nye varslingsregler, hva har skjedd i bedriftene?
  • Framtidens arbeidsmiljø. Hvilke utfordringer står vi ovenfor med den digitale, grønne og grå revolusjonen?
  • Hovedverneombud som gissel eller influenser?
  • Praktisk konfliktløsning. Hvordan gå vi frem for å få løsning ved konflikter i arbeidsmiljøet?
  • Ytringsklima på jobben

Vi garanterer to dager i Grieghallen med faglig påfyll, inspirasjon og praktiske verktøy til å møte fremtiden.

Vi ønsker velkommen til Arbeidsmiljøkongressen!

Personvern og cookies