Arbeidsmiljøkongressen 2020

ARBEIDSMILJØKONGRESSEN 2020 – EN DIGITAL KONGRESS

Arbeidsmiljøkongressen 2020 ble avviklet 14. oktober. På grunn av Covid-19 ble dette en litt annerledes kongress i år. Arbeidsmiljøkongressens 2020 ble en forkortet utgave og en digital interaktiv kongress. Her skapte vi rom for gode diskusjoner og erfaringsutveksling deltagerne imellom.

Den røde tråd i årets konferanse var tillit i arbeidslivet. Hvor viktig er tillit for oss, og hva gjør det med ansatte og organisasjonen dersom tillit ikke er tilstede? Har vi gitt opp drømmen om et demokratisk arbeidsliv? Hvordan kan vi vite hva vi skal si og ikke si for å bygge opp menneskene rundt oss og bygge en sunn kultur i organisasjonen?

Det ble en dag med faglig påfyll, inspirasjon og praktiske verktøy til å møte fremtiden.

Vi lover å komme sterkere tilbake så snart det blir mulig å arrangere en tradisjonell Arbeidsmiljøkongress. Forhåpentligvis allerede høsten 2021!

Her ligger årets presentasjoner fra foredragsholderne

Drømmen om bedriftsdemokratiet – Jan Heiret, professor UiB

Mer gull til Norge – Pål Molander, direktør STAMI

Medbestemmelse under press – Eivind Falkum, seniorforsker OsloMet

Tillitsbasert ledelse – Per Bleikelia, administrerende direktør, Martina Hansens Hospital i Bærum

Hvordan teknologi endrer arbeidet og arbeidsmiljø – Mona Sæther Evensen, journalist og skribent

Teknologi og arbeidsmiljø – Thale Kvernberg Andersen, forskningsleder Sintef

Ytringsklima på jobben – Øyvind Kvalnes, filosof og første amanuensis BI Oslo

Sikkerhet – Tommy Krabberød, kommandørkaptein Forsvarets Høgskole

Hvordan få dette til i praksis – Aud, seniorkonsulent Arbeidsmiljøsenteret

Hvorfor tillit i arbeidslivet er viktig. Hva gjør tillitsbrudd med oss – Frode Thuen

Personvern og cookies