Arbeidsmiljøkongressen 2004

(2004)

Debatten om arbeidslivsspørsmål har tatt seg opp i norsk offentlighet de siste årene. Fleksible arbeidstidsordninger, økt arbeidstid uten lønnskompensasjon, mobbing i arbeidslivet, relativt høy arbeidsløshet, debatt om sykefravær og uførepensjonering er temaer som rikspolitikere og representanter for arbeidslivets organisasjoner er nødt til å forholde seg til. At det også er kommet et nytt forslag til arbeidslivslov har naturligvis bidratt til økt oppmerksomhet om de spørsmål som alle arbeidstakere i Norge etter hvert vil bli berørt av. Og det skal ikke stikkes under en stol at tidligere statsråd Victor D. Normans mange provoserende utspill sørget for ekstra høy temperatur i den tiden han ledet Arbeids- og administrasjonsdepartementet. På kommentarplass i vårt tidsskrift har vi i flere år tatt til orde for at arbeidslivsdebatten må løftes fram i offentligheten. Vi er dermed godt fornøyd med debattintensiteten. I 3-dagers-perioden 29. september til 1. oktober arrangeres Arbeidsmiljøkongressen i Grieghallen i Bergen. Den første kongressen ble avviklet så tidlig som i 1948, og arrangementet har siden den gang vært den viktigste møteplassen for alle som er opptatt av arbeidsmiljøspørsmål. Kongressen tar alltid opp i seg de sentrale arbeidslivsdebattene i samfunnet, og årets kongress blir helt sikkert ikke noe unntak. Sentrale bidragsytere i arbeidslivsdebatten, som statsråd Dagfinn Høybråten, LO-leder Gerd Liv Valla, NHO-direktør Finn Bergesen jr., direktør Ivar Leveraas i Arbeidstilsynet og SV-leder Kristin Halvorsen er blant bidragsyterne. Men vel så viktig som disse velrenommerte debattantene, er de mange fagfolkene som skal innlede om sentrale temaer innen arbeidsmiljø. Både forskere, hovedverneombud, arbeidsmedisinere og sentrale ledere i Arbeidstilsynet er blant foredragsholderne. I tillegg blir det underholdning i norsk toppklasse, med blant annet Helge Jordal og Inger Bjørnov. Det faglige utbyttet av en slik kongress avhenger naturligvis av hver enkelt deltaker selv. Men tradisjonelt er Arbeidsmiljøkongressen et sted hvor det knyttes nye kontakter, og hvor det er mulig å opprette nettverk til nytte for toppledere, HMS-personell, verneombud og ansatte innen bedriftshelsetjenestene. For alle som er opptatt av å bedre arbeidsmiljøet i norsk arbeidsliv eller i egen virksomhet, er Arbeidsmiljøkongressen det nyttigste stedet å være i månedsskiftet september-oktober. Sitat: Tradisjonelt er Arbeidsmiljøkongressen et sted hvor det knyttes nye kontakter, og hvor det er mulig å opprette nettverk til nytte for toppledere, HMS-personell, verneombud og ansatte innen bedriftshelsetjenestene.

Personvern og cookies