Arbeidsmiljøkongressen 2004

(2004)
Med forslag til ny lov for arbeidslivet, høylydt debattnivå om mobbing på arbeidsplassene og diskusjoner om sykefravær og avtalen om Inkluderende arbeidsliv, er det duket for en svært spennende Arbeidsmiljøkongress i månedsskiftet september-oktober.
Arbeidsmiljøkongressen blir preget av landets ledende aktører innen arbeidslivet, og på første dag vil blant annet statsråd Victor D. Norman, direktør Ivar Leveraass fra Arbeidstilsynet, LO-leder Gerd Liv Valla og NHO-direktør Finn Bergesen jr. være blant foredragsforholderne og paneldeltakerne. Annen dag av kongressen får deltakerne anledning til å velge mellom åtte ulike fagseksjoner, mens det på den tredje dagen vil bli anledning til å diskutere arbeidsmiljøspørsmål med dr. philos. Haldor Skard og forfatter Jon Michelet, mens artisten Ingrid Bjørnov vil stå for et musikalsk foredrag. For nærmere informasjon: Kontakt tlf. 81559750 eller gå inn på www.arbeidsmiljo.no
Personvern og cookies