Arbeidsmiljøkongressen 2002

(2002)
Det er nytt – det er utfordrende – det gir akkurat deg muligheten til å delta og komme med det du har på hjertet.
Hva snakker vi om? Jo, årets store begivenhet på arbeidsmiljøfronten, Arbeidsmiljøkongressen 2002 som arrangeres i Bergen 25. – 27. september. I tillegg til å by på en rekke aktuelle og tankevekkende temaer gir årets kongress deg mulighet til selv å delta underveis. Annen dag av kongressen inviteres du til café. Du kan velge mellom åtte forskjellige seksjoner og lager på den måten din egen konferanse i kongressen. Seksjonene blir organisert som kafeer, etter hver seksjon er det satt av tid til diskusjon deltakerne imellom rundt bordene. – De kan dele umiddelbare tanker, lufte problemstillinger og stille spørsmål til foredragsholderne, opplyser avdelingsleder Petter ved Arbeidsmiljøsenteret. Dette er noe fagavdelingen har prøvd ut med stort hell på egne konferanser det siste året.
Personvern og cookies