Arbeidsmiljøkartlegging i en digital arbeidshverdag

Bilde av et lyst og åpent kontorlandskap

Nå er det nesten et halvt år siden korona epidemien kom til Norge, og mye har forandret seg siden da. Noen har mistet jobben, noen er blitt permittert, og noen er fortsatt permittert. Mange har måtte flytte hjem for å ha hjemmekontor over lenger perioder, og mange har fortsatt hjemmekontor løsning, gjerne kombinert med dager på kontoret.

Vet du hvordan dette har påvirket ansatte, både i forhold til kolleger, ledere, arbeidsoppgaver mm? Vi tilbyr digital arbeidsmiljøkartlegging med skreddersydd spørsmål kombinert med standard spørsmålene. En slik kartlegging kan legge grunnlag for videre utvikling av din organisasjon og på denne måten kan du kartlegge kvaliteten på arbeidsmiljøet, og hvordan Korona epidemien har påvirket ansatte.

Undersøkelsen vektlegger sentrale faktorer som påvirker oss i arbeidshverdagen og viser hvilke utslag de gir. Av de faktorene som måles, knyttes noen til jobben i seg selv – som kravene, rolleforventningen, den enkeltes styring på egen jobb og ikke minst arbeidsoppgavene, hvorvidt de er meningsfulle og inspirerende eller oppleves som hindrende og belastende. Vi måler relasjonelle forhold som sosialt samspill, lederutøvelse, tilbakemelding og medarbeiderskap. Vi vektlegger også organisatoriske faktorer som kan ha betydning for den enkeltes arbeidsmiljø, f.eks. kompetanseutvikling. Disse faktorene er viktige for et godt og trygt arbeidsmiljø. I tillegg kan vi spørre om for eksempel hvordan nye arbeidsformer og andre måter å forholde seg til leder og kollegaer har påvirket de ansatte. Har du fått mer eller mindre å gjøre? Har informasjonsflyten i organisasjonen endret seg? Hvordan opplever du det å være permittert, og hvilke smittevern tiltak har fungert for deg?

MTMII er en forskningsbasert arbeidsmiljøkartlegging og er utarbeidet med kartleggingen QPSNordic som base. Dette er en kartlegging utarbeidet av forskningsmiljø i hele Norden. Norge var representert med Anders Skogstad, Stein Knardahl fra arbeidsmiljøforskningen i Norge. Siden har evaluering av resultater gjennom mange år utviklet arbeidsmiljøkartleggingen til det den er i dag.

Arbeidsmiljøkartleggingen består av 66 spørsmål, i tillegg kan man velge spørsmål om mobbing, samt har egne spørsmål dersom man ønsker.

Dersom en slik arbeidsmiljøkartlegging er av interesse, ta kontakt for en uformell prat.

Kontakt oss gjerne på post@arbeidsmiljo.no

Personvern og cookies