Arbeidsmiljøet kan gi astma

Tekst: Turid Børtnes (2003)

Dårlig arbeidsmiljø kan forårsake astma. 20 til 30 prosent av alle astmatilfeller blant voksne skyldes faktorer i arbeidsmiljøet, mener forskere ved det finske Institutet för arbetshygien, som tilsvarer det norske Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Forskjellige gasser, damper og kjemikalier øker risikoen for sykdommen, sier overlege Henrik Nordman ved Institutet för arbetshygien til STAMIs nettside. Dette kan reduseres med forskjellige tiltak, men det koster penger. Arbeidstakere i en rekke yrker er særlig utsatt, blant annet har renholdsarbeidere tre ganger større risiko for å pådra seg astma enn resten av befolkningen. Bakere er også spesielt utsatt, siden de blir mye eksponert for melstøv. Allergiplager har økt voldsomt i befolkningen, både i Finland, Norge og en rekke andre velstandsland, noe som dels skyldes at overfølsomheten øker med bedre hygiene, mer antibiotikabruk og vaksinasjoner og dels at flere tilfeller diagnostiseres. Men alvorlige tilfeller av astma er kraftig redusert, noe som skyldes at den grunnleggende behandlingen av denne sykdommen er blitt langt bedre med årene.

Personvern og cookies