Arbeidsmiljøet i krisetider

Tekst: Trude Børtnes

– I en tid med globale øko­nomiske vanskeligheter kan ikke virksom­hetene tillate seg å bagatellisere betydningen av et godt arbeids­miljø.

Det Europeiske Arbeidsmiljøbyrået (EU-ASHA) advarer bedrifter og virksomheter mot å ta lett på arbeidsmiljøspørsmål på grunn av finanskrisen. Nå er det viktigere enn noensinne å arbeide for å forebygge ulykker og arbeidsrelatert sykdom. Årsrapporten til EU-ASHA viser at organisasjonen i 2008 la stor vekt på forebygging av arbeidsulykker og -sykdom, blant annet å identifisere problemstillinger i forkant, slik som kjemisk risiko, arbeidsbetingede hudsykdommer og skader som følge av vibrasjoner. En ny ekspertprognose fra byrået om økning av psykososiale risikoforhold slår fast at stadig flere arbeidstakere i Europa er utsatt for stress og tilsvarende ugunstige forhold. EU-ASHA satser dette året særlig på risiko forbundet med energi og miljø, innsamling av data vedrørende kvinnelige arbeidstakere, arbeidsmiljø i transportsektoren og forskning på anvendelse av økonomiske incitamenter for å fremme god arbeidsmiljøpraksis. Kampanjen «Et sunt og sikkert arbeidsmiljø» fortsetter dette året med arbeidsplassvurdering og priser for god praksis.

Personvern og cookies