Alt du trenger å vite om arbeidsmiljø på skip

Lovgivningen som gjelder arbeidsplasser på sjøen er omfattende og komplisert. Dette har sammenheng med at sjøfart er en internasjonal næring, og at norsk lovgivning på området følger den internasjonale utviklingen som blant annet ivaretas av International Maritime Organization (IMO). 

Egen lov om arbeidsmiljø til sjøs

Man trenger ikke å kunne alt om IMO for å jobbe med arbeidsmiljø på skip. En av forskriftene til skipssikkerhetsloven heter forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip. På mange måter er det denne forskriften som dekker de samme forholdene som arbeidsmiljøloven tar for seg på land. Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for arbeidsplasser på sjøen. Det er Sjøfartsdirektoratet som har tilsynsmyndighet, ikke Arbeidstilsynet. Derfor trenger verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg på fartøy egen opplæring, basert på lovverket som handler om arbeidsmiljø på skip.

Forskriften stiller krav om organisert vernetjeneste om bord, og at de som er med i vernetjenesten får opplæring. Opplæringen skal omfatte kunnskap om ulike tema, som ergonomi, støy og hvordan man utvikler et arbeidsmiljø som fører til trivsel og god helse til sjøs. Ulykkesforebygging er selvsagt også en del av kravene.

Vi tilbyr kurs i arbeidsmiljø til sjøs. Vi har lang erfaring med kursing av arbeidstakere og arbeidsgivere i rederier eller i samarbeid med rederiforbund. Kontakt oss her for mer informasjon om kurset.

Krav om verneombud på skip

Alle skip og andre fartøy på vann hvor det arbeider mellom tre og syv personer, er pålagt å utnevne et verneombud. Dersom det er flere arbeidstakere om bord, øker kravet om antall verneombud. Det stilles eksempelvis krav til 

  • minst ett verneombud på fartøy med 8–14 personer med arbeid om bord
  • minst to verneombud på fartøy med 15–39 personer med arbeid om bord
  • minst tre verneombud på fartøy med 40 personer med arbeid om bord

Rett til medvirkning

Dersom du har ditt arbeid om bord på et skip eller et annet fartøy på vann, har du rett og plikt til medvirkning i saker som omhandler arbeidsmiljø og sikkerhet om bord. Det innebærer at du blant annet er pliktig til å følge alle påbud og instrukser, og bidra til et trygt arbeidsmiljø. I tillegg har du rett til å stanse arbeid som kan utgjøre en fare for liv og helse.

Det finnes også en rekke egne lover og regler for deg som er gravid, og andre sikkerhetsbestemmelser i forbindelse med farlige stoffer, kjemikalier, mekaniske vibrasjoner og annet. Vår seniorkonsulent Aud Steiring er har lang erfaring med veiledning og kursing i forbindelse med arbeidsmiljø og sikkerhet på skip, og kan svare på alle dine spørsmål relatert til skipssikkerhet. Kontakt oss her for mer informasjon om våre kurs.

Vi svarer på dine spørsmål

Har du flere spørsmål om arbeidsmiljø på skip eller skipssikkerhet? Du kan også kontakte oss for mer informasjon om våre kurs og konferanser, eller om vår rådgivning- og veiledningstjenesteSom medlem hos oss får du en rekke fordeler. Du får blant annet 10 % avslag på alle kursavgifter og 10 % avslag på alle produkter i HMS-butikken. Les mer om medlemsfordelene våre her.

Personvern og cookies