Arbeidsmiljø på nett

Tekst: Grethe Ettung (2007)
Nettsidene til tidsskriftet Arbeidsmiljø, Arbeidsmiljøsenteret som helhet og den nye HMS-butikken, blir flittig besøkt.
Statistikken viser ca. 4.000 besøk på Arbeidsmiljø­senterets ulike nettsider ­­hittil i år. Over halvparten bruker 10-30 minutter på nettlesingen. Det kan tyde på at både webdesign og webutviklingsløsningene fungerer godt. – Tidsskriftet Arbeidsmiljø har en liten redaksjon, og greier foreløpig ikke å ­produsere nyheter daglig. I 2007 er målet å oppdatere nettsidene minst en gang i uken, men vi vil også legge ut nyhetsartikler og kommentarstoff oftere, slik at vi er aktuelle mellom utgivelsene av papirutgaven. I tillegg til nyhetene har vi et velutbygd arkiv som rommer omkring 2.500 arbeidslivsrelaterte artikler, sier redaktør Paul Norberg. På Arbeidsmiljøsenterets nettsider presenteres diverse kurs og konferanser med hovedvekt på arbeidsmiljøopplæring. Arbeidsmiljøsenterets fagkonsulenter har lang erfaring i å bistå bedrifter med råd og veiledning, samt kartlegging av arbeidsmiljøet: Alt fra risikovurdering og ­konfliktforebygging, til HMS-ledelse, HMS-revisjoner, og oppbygging av HMS-systemer. Dette dreier seg om konkrete og realistiske handlingsplaner, der både ansatte og ledelse ­forpliktes i endringsarbeidet. Den nye www.hmsbutikken.no er allerede blitt populær. Den er brukervennlig, og tilbyr alt fra skilt og ulike typer verne-, brann- og førstehjelpsutstyr, til et stort utvalg arbeidsmiljølitteratur.
Personvern og cookies