Arbeidsmiljø på flerspråklige arbeidsplasser

To personer bruker laptop og smiler

Et godt arbeidsmiljø handler i stor grad om kommunikasjon. Arbeidsgiver er ansvarlig for å sikre gjensidig forståelse mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, slik at språk ikke er til hinder for kommunikasjonsflyten og sikkerheten.

Antall flerspråklige arbeidsplasser i Norge er høyere enn noensinne, og det er sannsynlig at antallet vil øke også i fremtiden. For å sikre trygge arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø må arbeidsgiver ta initiativ til og sørge for at alle ansatte på arbeidsplassen får arbeidsmiljøopplæring, og forsikre seg om at de har forstått.

Har du spørsmål til hvordan du skal håndtere arbeidsmiljøet på en flerspråklig arbeidsplass? Hos oss kan du delta på en rekke kurs for ledere og arbeidsgivere, tillitsvalgte, verneombud og andre.

Opplæring på engelsk og tysk

Hos Arbeidsmiljøsenteret får du opplæring i arbeidsmiljø på engelsk. Vi har spesielt tilpassede kurs for engelskspråklige, men kan ved forespørsel holde alle våre kurs på engelsk. Dersom det er ønskelig fra deres side, kan vi også holde interne kurs for din bedrift på engelsk og tysk.

Våre engelske kurs

«Mandatory HSE training for employers»

Dette er et kurs for arbeidsgivere som har behov for en innføring i hvordan å møte krav gitt av det norske lovverket. Etter endt kurs vil arbeidsgiver også ha tilegnet seg innsikt i den norske HMS-kulturen og hvordan HMS organiseres på norske arbeidsplasser.

Les mer om kurset «Mandatory HSE training for employers» her.

«Basic HSE course»

Kurset varer i tre dager og gir en grunnleggende innføring i hvordan helse, miljø og sikkerhet håndteres og beskrives i det norske lovverket. Du vil blant annet få en innsikt i rollefordeling mellom arbeidsgiver, ledelse og ansvarlige for HMS, i tillegg til å bli kjent med spesifikke reguleringer relatert til arbeidsmiljø.

Les mer om kurset «Basic HSE course» her.

Vil du vite mer om våre kurs? Her finner du en fullstendig oversikt over alle kursene vi tilbyr. Vi tilbyr også interne kurs spesielt tilpasset din bedrift. For et tilbud og mer informasjon om slike kurs, kontakt oss på kurs@arbeidsmiljo.no.

Veiledning og rådgivning på engelsk og tysk

Ved alle arbeidsplasser vil det fra tid til annen kunne dukke opp konflikter mellom kolleger og andre vanskelige situasjoner. Vi tilbyr både rådgivning og veiledning til bedrifter med behov for dette. Våre dyktige medarbeidere kan bistå med blant annet:

  • lederopplæring
  • konfliktforebygging
  • risikovurdering
  • kartlegging

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål til hvordan vi kan hjelpe deg med å tilrettelegge for godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Vi svarer også på spørsmål relatert til våre kurs, rådgivning og veiledning, samt fordelene med et medlemskap hos oss. Ta kontakt med oss her for en hyggelig samtale med en av våre engasjerte medarbeidere.

Personvern og cookies