Arbeidsmiljø og hjemmekontor, smittevern og andre utfordringer

Mange arbeidstakere er nå henvist til å jobbe hjemmefra, av hensyn til smitterisiko. Men hvordan kan vi beskytte oss selv bedre ved å være hjemme enn å jobbe på kontoret?

Mye kommer an på antall mennesker i hjemmemiljøet. Hvis det er en eller to voksne i husholdningen, så vil det viktigste være å hindre at viruset kommer inn i boligen, altså vasking og spriting hver gang vi har vært utenfor egen bolig. Hvis det er barn i husholdningen som er ute og i barnehage eller skole, så trenges det flere rutiner. Hvis noen er i spesiell risiko ved smitte, anbefaler vi rutiner med skifte av klær fra «ute» til «hjemme», i tillegg til god håndhygiene.

Tenk gjennom hvilke berøringsflater som du har vært borti og som også andre har vært borti:

Inngangsdør, heisdør, heispanel, postkasse, andre flater? Vask hender før og etter kontakt, og vask gjerne disse flatene også.

Inne i egen bolig vil det alltid finnes et stort antall mikroorganismer, uansett hvor renslig du lever. Disse mikroorganismene vil vi stort sett tåle godt, og de utgjør ikke en helserisiko så lenge de utsettes for vanlig renhold innimellom. Det som er den aktuelle risikoen nå er Covid-19. Den vil vi ikke ha inn i hjemmemiljøet vårt.

Hvilke rutiner trenger vi da?

  • Bevissthet om berøringsflater som er felles for flere i og utenfor egen husholdning, slik som nevnt over
  • Desinfeksjon av tastatur, mobiltelefon, fjernkontroller og andre gjenstander som er i hyppig bruk? Ukentlig desinfeksjon eller hyppigere kan være lurt, alt avhengig av hvor mange som er i kontakt med disse flatene.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver er ansvarlig for at vi har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, ut fra arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Når vi henvises til å jobbe hjemmefra, gir dette noen utfordringer. Arbeidsgiver er generelt ikke ansvarlig for hvordan vi innretter oss hjemme. Men det som skjer nå er en spesiell situasjon, hvor mange oppfordres til, eller instrueres til, å jobbe hjemmefra.

I praksis er det slik at vi selv må innrette oss på best mulig måte, men det er en ting arbeidsgiver bør ivareta bevisst i denne tiden: kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten, slik det står i arbeidsmiljøloven §4-3.

Kontakt og kommunikasjon kommer ikke av seg selv i hverdagene når vi jobber hjemmefra, og må derfor organiseres. Ukentlige felles møter på digital møteplattform er en måte dette kan ivaretas på. Og ledere må fremdeles gjøre sin lederjobb med å fordele oppgaver, og følge opp sine ansatte. Det betyr at ledelse i denne hverdagen må ivaretas gjennom telefonkontakt og andre måter.

Det er vanskelig å gi råd som passer for alle, fordi vi har svært ulike situasjoner og utfordringer i hverdagene. Derfor tror jeg at jeg vil avslutte med å sitere min lillebror: Alle må bruke hodet, og selv tenke gjennom hva som er lurt å passe på!

Lykke til med å ta vare på dere selv og hverandre!

Hilsen Sykepleier og Seniorkonsulent hos Arbeidsmiljøsenteret Aud Steiring

Personvern og cookies