Arbeidsmiljø – Norge Rundt

(2002)

Støtter ønske om røykeforbud
Usikker fremtid for NOAH-ansatte
Arbeidsulykke på Fitjar
Stavangerpolitiet best på arbeidsulykker
Et viktig likestillingstiltak

79 prosent av den norske befolkningen støtter servitørenes ønske om et røykfritt arbeidsmiljø. Det viser en undersøkelse MMI har gjort for Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke. – Det viser at det vi har jobbet med de siste to årene har fått gjennomslag i befolkningen, sier informasjonsansvarlig Jens Petter Hagen i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet. Til og med røykerne støtter servitørene. 67 prosent av dem som røyker hver dag synes at ansatte på serveringssteder bør ha samme rett til et røykfritt arbeidsmiljø som andre yrkesgrupper. 74 prosent av festrøykerne mener det samme. Blant ikke-røykerne mener 87 prosent at servitørene bør få jobbe i røykfri luft. Dagsavisen – 19. november 2002 De ansatte ved NOAHs anlegg i Brevik går en usikker fremtid i møte. Etter at Norcem kjøpte opp bedriften, kan over ti personer miste jobben. Mellom 17 og 20 ansatte blir trolig overført til Norcem. Fredag 15. november fikk de ansatte beskjeden om at bedriften er kjøpt opp av Norcem AS for 25 millioner kroner. Rundt 30 personer er i dag ansatt ved NOAH i Brevik, men trolig blir bare 17 til 20 av dem overført til Norcem. Tillitsvalgt Bente Sviund kan fortelle at de ansatte allerede har begynt å undre seg over hvem som får bli med videre i Norcems planer for behandlingsanlegget. Porsgrunns Dagblad – 19. november 2002
To arbeidere ble kjørt til lege etter en amoniakk-lekkasje ved Fitjar mekaniske verksted torsdag morgen. Ulykken skjedde i forbindelse med påfylling av amoniakk på et kjøleanlegg. Arbeiderne klagde over ubehag i øyne og hals etter uhellet. Politiet etterforsker nå ulykken, og Arbeidstilsynet er koblet inn i saken. NRK – 21. november 2002
Stavangerpolitiet si erfaring med offshore-næringa har gjort dei svært kunnskapsrike når det gjeld arbeidsulykker. – Det har Arbeidstilsynet merka seg, seier distriktsjef Ole Aass Nilssen i Arbeidstilsynet. Han meiner politiet i Stavanger gjorde ein svært god jobb i samband Techno Dive-saka, der ein . prosjektleiar vart dømt til 90 dagars fengsel for aktlaust drap etter at ein mann dødde i ei arbeidsulykke. – Slike saker er vanskelege, og det er derfor ikkje tilfeldig at det er Stavangerpolitiet som ber om ein slik tiltale, seier Nilssen. NRK Rogaland – 9. november 2002
Likestilling av kvinners turnusarbeid og menns skiftarbeid er et viktig skritt i retning av likestilling mellom de to kjønnene på arbeidsmarkedet. Helt fram til nå har en slik likestilling blitt bekjempet av LO. Dette viser tydelig hvordan Ap-LO-alliansen først og fremst har vært opptatt av menns og industriarbeidernes arbeidsvilkår, og har nedprioritert kvinnenes stilling på arbeidsmarkedet. Det haster å få gjennomført lik arbeidstid for de som arbeider tredelt turnus og de som har helkontinuerlig skiftarbeid. Jeg håper at det regjeringsoppnevnte arbeidslivslovutvalget, som utreder en total revisjon av arbeidsmiljøloven, følger opp denne saken. Rett til heltidsstilling innen helsesektoren må følge som et neste skritt, skriver Dag Østerdal, som er leder av Nordland Venstre. Rana Blad – 16. november 2002
Personvern og cookies