Arbeidsmiljø – Norge rundt

(2002)
Norske medier er opptatt av arbeidsmiljøspørsmål. Lokalaviser skriver om arbeidsforholdene i lokalmiljøet, mens region- og riksavisene favner de større begivenhetene. Her følger utdrag fra noen arbeidsmiljøklipp fra den norske media-floraen:

Lastet ned porno
– mistet jobben

Oljeselskapet Phillips har sagt opp to ansatte på Ekofisk, fordi de lastet ned porno på arbeidsgiveren sine datamaskiner. Den ene oppsagte er fra Haugesund-distriktet, den andre fra Sørlandet. I tillegg har flere ansatte i ulike oljeselskap måttet si opp selv. Det er ikke kjent hvor mange som har måttet gå, men kilder NRK har snakket med bekrefter at de det gjelder har fått «et tilbud de ikke kan si nei til». I klartekst betyr det at de selv har blitt bedt om å si opp jobbene sine. Ledelsen ved Philips har lagt lokk på saken. Ingen av de det gjelder, har benektet forholdet. Fagforeningen skriver at alle har innrømmet forholdet, og beklaget det hele. Arbeidsgiveren overreagerer kraftig, mener leder Harald Sjonfjell i Ekofisk-komiteen for de Phillips-ansatte. Leder Leif Sande i Norsk olje-og petrokjemisk fagforbund – NOPEF – sier at de vil gå til arbeidsrettssak for de oppsagte. (NRK – 1. august 2002) Fire timer før de ufaglærte murerne skulle ta ferie, fikk de beskjed om å utsette ferien. De reiste likevel, og fikk oppsigelse i posten. Ufaglærte Bjørn Myrhaugen og Morten Evensen fikk tekstmelding om å komme for å hente oppsigelsen. Distriktssekretær Åge Johannessen i Fellesforbundet har aldri opplevd noe lignende i sine 21 år som fagforeningsmann. – Jeg har ingen kommentar før vi har avholdt forhandlingsmøte slik de har krav på, sier daglig leder og murmester Petter Pedersen i Brødrene Myrhaugen AS. I oppsigelsen skriver han ingenting om at de har krav på et slikt møte, slik arbeidsmiljøloven krever. – Oppsigelsen bryter med omtrent alle formkrav en oppsigelse skal ha, sier Johannessen i Fellesforbundet. (Stavanger Aftenblad – 2. august 2002)

Arbeidsulykke i Bergen
En mann ble hentet av ambulanse etter en arbeidsulykke i Johan Berentsens vei i Bergen. Ulykken skjedde klokken 11.30, da mannen fikk en jernkarm i hodet. – Mannen er ikke veldig alvorlig skadet, han var ved bevissthet da han ble hentet av ambulansen. Både politiet og arbeidstilsynet har vært på stedet og gjort rutinemessige undersøkelser, sier vaktsjef Dagfinn Stokken.
(Bergens Tidende – 15. august 2002)

Sykehuset i Askim
Arbeidstilsynet har gjenåpnet operasjonssalene ved sykehuset i Askim. Inspektør May Britt N. Aas mener sykehuset må vurdere fra dag til dag om inneklimaet er forsvarlig. Arbeidstilsynet undersøkte i går forholdene etter at verneombudet mandag stengte alle de tre operasjonssalene på grunn av dårlig arbeidsmiljø. – Det er fortsatt varmt i salene. 28 grader er på grensen til det akseptable. Men forholdene er ikke til umiddelbar fare for de ansattes liv og helse. Dessuten har ledelsen satt i gang veldig mye for å få utbedret forholdene. Derfor er det forsvarlig å gjenåpne salene, sier inspektør i Arbeidstilsynet, May-Britt N. Aas. (Øvre Smaalenenes Avis – 15. august 2002)

Traktor-ulykke
VERDAL: En mann i 30-års alderen fikk det ene traktorhjulet over seg og pådrog seg et stygt beinbrudd da han mistet kontrollen over traktoren i formiddag. Mannen var på vei med et kornlass da ulykken skjedde. I en bratt bakke bommet han på giret da han skulle gire ned. Traktoren begynte å trille bakover og mannen hoppet ut. Gårdbrukeren fikk framhjulet over seg. Mannen kom seg opp i førerhuset på traktoren og ringte etter ambulanse. Arbeidstilsynet er koblet inn i saken.
(Trønder-Avisa – august 2002)

Personvern og cookies