Arbeidsmiljø – Norge Rundt

(2002)

Beskyldt for trakassering
Anmelder trolig entreprenører
Togledere jobber for mye.

Togledere
Det er skrikende mangel på togledere. Lettere blir det ikke når Arbeidstilsynet pålegger toglederne kortere arbeidstid. Arbeidstilsynet pålegger toglederne å jobbe mindre. Arbeidstiden må reduseres fra 35,5 timer i uka til 33,6 timer. Jernbaneverket vil anke Arbeidstilsynets vedtak. En rekke togavganger på Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen har vært innstilt den siste uken på grunn av mangel på togledere. (NRK/Østlandssendingen – 6.september 2002)
Trakassering i Halden
Hovedtillitsvalgt i Halden kommunale forening, Hans-Erik Groth, beskylder Morten Christoffersen (Krf) for å trakassere en av de ansatte i Halden Havnevesen Arbeidsleder og oppsynsmann på Halden havn er blitt innkalt Jahn Harboe til sin sjef og fått en muntlig reprimande. Groth mener at det er styreleder i Halden Kommunale Foretak, Morten Christoffersen fra Kristelig Folkeparti, som står bak reprimanden. Christoffersen skal ha blitt kraftig provosert over at Harboe deltok på et møte i Fiskeridepartementet, om havnestruktur i Oslofjorden. Groth mener at Harboe nå er en av flere ansatte på Halden Havn som utsettes for trakassering. Morten Christoffersen tar sterk avstand fra påstanden om at han skal ha trakassert eller opptrådt utilbørlig overfor Jahn Harboe. (NRK – Østfold – 5. september 2002)

Fjernet en trapp
Tre entreprenører på boligutbyggingen på Gullhella blir høyst sannsynlig politianmeldt av Arbeidstilsynet. Årsaken er grove mangler i sikringen av arbeiderne. Bakgrunnen for inspeksjonen er en arbeidsulykke på området i november i fjor. Denne ulykken er allerede oversendt Asker og Bærum politikammer. – Ulykken skjedde etter at noen fjernet en trapp uten å sette opp sperring. En maler kom gående og skulle ta trappen som vanlig, men den var altså borte og dermed falt han. Denne alvorlige svikten i sikringsarbeidet gjorde at vi tok en kontroll i januar, sier inspektør Arne Helge Mikkelborg i Arbeidstilsynet. Daglig leder Knut Harstad i Hæhre Entreprenør på Billingstad er overrasket over planene om politianmeldelse. (Asker og Bærums Budstikke – 4. september-2002)
Godtar kun dødsfall
Professor i arbeidsrett, Henning Jakhelln, sier Jernbaneverket har gått for langt i sin tolkning av arbeidsmiljøloven. Jakhelln reagerer på at Jernbaneverket beordrer togledere til overtid og kun godtar dødsfall i nærmeste familie og skolestart for barn som grunn til å si nei. – Så stram er ikke arbeidsmiljøloven, sier Jakhelln. Han synes Jernbaneverket har gått altfor langt i å gjøre det vanskelig for toglederne å nekte overtid. (NRK – Hedmark/Oppland – 9. september 2002)

Brannfolks arbeidstid
Brannfolks arbeidstid er en gråsone, hvor deler av regelverket ikke er tilpasset dagens virkelighet. I går fortalte Avisa Nordland om Bodø kommune som vil tvinge brannfolkene til å jobbe på sin fritid for å opprettholde en interkommunal brann- og katastrofeberedskap. Forsøk på å få denne beredskapen forankret i en lokal særavtale har havarert og brannfolkene mener dermed at ordningen i praksis ikke eksister. Brannfolkene i Bodø viser til at de bruker nærmere 200 timer overtid i året bare for å bemanne den kommunale beredskapen. – Problemet med kommunale brannfolks arbeidstidsbestemmelser er at de er nedfelt i en kongelig resolusjon fra 1977, som ikke er tilpasset dagens forhold, sier juridisk rådgiver hos Arbeidstilsynet i Bodø, Eystein P. Larsen. (Avisa Nordland 7.september 2002)

Kalde skular
Fleire skular i Bergen vurderer å senke temperaturen i klasserommet til 19 grader for å spare pengar. – Altfor kaldt, meiner Arbeidstilsynet. Kle ekstra godt på barna i vinter, må bli rådet til foreldre i Bergensområdet. Etter det BT kjenner til, vurderer nemleg fleire skular i Bergen å senke temperaturen i klasseromma, fordi dei må spare pengar. – Å sjå for seg bildet av barn med skjerf og lue i klasserommet er rystande, seier Ingvill Arnesen, mor til to barn ved Bønes skole, og medlem i Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalet på skulen. (Bergens Tidende – 4. september 2002)

Personvern og cookies