Arbeidsmiljø mellom to permer

(2007)
Hvordan unngå utbrenthet? Hvordan handle i tråd med brukermedvirkningsprinsippene? Hva er viktig i grunnopplæringen innen arbeidsmiljøspørsmål? Dette er noen av spørsmålene som drøftes i noen nye bøker fra arbeidslivet.

Den vet best hvor skoen trykker… Forfatter: Sidsel Tveiten
Boken handler om brukermedvirkning som et grunnleggende prinsipp i helsefremmende arbeid, og veiledning som middel i det som omtales som empowermentprosessen. God brukermedvirkning forutsetter at vi anerkjenner brukerens kompetanse, og greier å benytte den: Den vet best hvor skoen trykker som har den på. For de fleste er det lettere sagt enn gjort å handle i tråd med brukermedvirkningsprinsippene. Utfordringen er å få kunnskap om brukerens kompetanse. Hva vil det si å anerkjenne den? Og hva når brukerens kompetanse ikke samsvarer med fagpersonens? Sidsel Tveiten er førstelektor ved Høgskolen i Akershus, og har de siste årene arbeidet med en doktorgradsavhandling om brukerveiledning. Hun har lang veiledningserfaring, og har undervist om temaet en rekke steder i landet og i Norden for øvrig. Hun har skrevet flere lærebøker. Fagbokforlaget. 160 sider. ISBN: 978-82-450-0364-2 Pris: Kr. 228,-

Veiledningens hemmelighet Forfatter: Tordis Lien
Veiledningens hemmelighet handler om relasjonens betydning i god veiledning og samfunnets behov for personsentrert veiledning. Forfatteren skriver om hvordan veilederen forholder seg til den som blir veiledet, og om hvordan de sammen skaper den gode relasjonen. Har noen mennesker en evne fra naturens side som gjør at de møter den andre på en god måte, eller kan vi lære oss til å bli gode på dette? Tordis Lien skildrer hvordan vellykket veiledning fører til vekst og utvikling. Boken er rikt illustrert. Tordis Lien er utdannet sykepleier og cand.polit. med hovedfag i pedagogikk og fordypning i veiledning. Hun har lang erfaring som opplæringsleder og veileder i helseinstitusjoner, offentlige og private virksomheter og med videreutdanning i veiledning ved Høgskolen i Oslo. Fagbokforlaget. 160 sider. ISBN: 978-82-450-0367-3 Pris: Kr. 234,-
Kursmateriell: Grunnopplæring i arbeidsmiljø
Dette kursmateriellet brukes i arbeidsmiljøopplæringen i alle typer virksomheter. Materiellet blir kontinuerlig oppdatert, og inneholder den ferskeste utgaven av arbeidsmiljøloven, stikkordsregister til arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og viktige forskrifter og veiledninger fra Arbeidstilsynet. Kurspermen inneholder også artikler om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, materiell om fysiske arbeidsforhold, et kapittel om psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, informasjon om prosjektet Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og en rekke annet nyttig materiale for alle som er engasjert i arbeidsmiljø-arbeid. Permen blir brukt som kursmateriell, men fungerer også fint som oppslagsverk for verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, verne- og HMS-ledere. Kurspermen er godkjent av Arbeids- og inkluderingsdepartementet og av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF), som eies og drives av LO og NHO i fellesskap for å bidra til økt verdiskaping gjennom samarbeid om bedriftsutvikling, likestilling, bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær. Utgiver: Arbeidsmiljøsenteret Pris: Kr. 328,-.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. Kommentarutgave av Børre Pettersen
Ny oppdatert utgave av bestselgeren, som ble solgt i 20.000 eksemplarer i 2006. Boka gjengir den nye arbeidsmiljøloven i sin helhet. Hver paragraf etterfølges av forklaringer og kommentarer. Boka er uunnværlig for arbeidstakere, tillitsvalgte, verneombud og bedriftsledere. Lovteksten er oppdatert med endringer som gjort fram til 01. januar. 2007. Forlag: Gyldendal Akademisk, Arbeidsliv ISBN Nr: 978-82-05-37306-8 Pris: 140,-

Bedriftens personalhåndbok Rett og plikt i arbeidsforhold Forfattere: Erik C. Aagaard og Nina Melsom
Bedriftens personalhåndbok er et godt hjelpemiddel for alle som har behov for å orientere seg om regler og lover som gjelder i arbeidsforhold. Boken gir praktisk og fyldig informasjon om: Ansattes representasjon, ansettelser, arbeidstid, ferie, kollektiv arbeidsrett, kontroll og overvåking av ansatte, opphør av arbeidsforhold, overføring av virksomhet, permisjon, permittering, personopplysninger, sykepenger og utbetaling av lønn Forlag: Gyldendal Akademisk ISBN Nr: 82-05-36234-3 Pris: 624,-

Tenning eller utbrenning? Forfattere: Anne Horne og Anita Horvei Henriksen
Boken er en lettlest og matnyttig bok for alle som jobber i prosjektorganisasjoner. Den kom ut ved inngangen til 2006, men er fortsatt like aktuell. Forfatterne ønsker å bevisstgjøre ansatte i prosjektarbeid til å unngå utbrenthet. Boken er nyttig dersom man ønsker å finne ut om en selv eller andre er utbrent, og den er et praktisk hjelpemiddel til å finne veien ut av en situasjon med utbrenthet. Denne boken handler om hvordan man bør balansere investeringer i den menneskelige kapitalen og prosjektets krav til tid, kvalitet og kostnad. Balansen er avgjørende for suksess i en tid der stress og utbrenthet øker i omfang. Forlag: Cappelen. 104 sider. ISBN-10: 8202244668 Pris: Kr. 228,-.

Velferdsstaten møter verden Arbeidsplasser i endring Forfatter: Marie Louise Seeberg
Den norske velferdsstaten møter verden på flere måter. Globaliseringen merkes i den norske helse- og omsorgssektoren gjennom økt migrasjon, ved at en økende andel av de ansatte har innvandrerbakgrunn. Samtidig skjer det en rekke endringer i måten offentlig sektor organiseres på. Endringene har sitt utspring i en globalisering av et knippe ideer om hvordan det offentlige bør moderniseres, reformeres, effektiviseres og styres. I denne boken reiser forfatteren både spennende og vanskelige spørsmål knyttet til denne utviklingen: – Hvordan håndterer vi forskjeller som etnisitet, kjønn, klasse og alder på arbeidsplassen? – Hvordan kan vi avdekke, forebygge og motvirke strukturell diskriminering? – Hvordan kan vi jobbe systematisk med arbeidsorganisering, arbeidsrelasjoner og motvirke uønskede hierarkidannelser på arbeidsplassen? – Hvordan sette arbeidsplassen i stand til å gjøre effektiv bruk av den samlede individuelle kompetansen og bygge opp en felles kompetanse? Marie Louise Seeberg er sosialantropolog, dr.polit. og forsker II ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Hun har forsket spesielt på arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren, migrasjon og minoriteter. Forlag: Gyldendal Akademisk ISBN Nr: 978-82-05-36630-5 Kr. 199.-

Personvern og cookies