Arbeidsmiljø-favoritten

Tekst:  Vemund Jensen (2005)
Her er lesestoff om arbeidsmiljø som de som arbeider med arbeidsmiljø hver dag anbefaler:
Ebba Wergeland, overlege i Arbeidstilsynet
Anbefaler: HMS i transport, utgitt av FB Fjernundervisning i 2005 Tema: – Heftet handler om arbeidsmiljø i transportsektoren, både i terminaler, på buss og lastebil og i drosjenæringen. Det er alt fra muskelbruk til arbeidstidsordninger, omstilling og konkurranse. Konkrete, realistiske eksempler gjør at det er lett å kjenne seg igjen. Det er tydelig at forfatterne kjenner bransjen godt. Heftet er nok primært ment på tillitsvalgte, verneombud og ledere, alle de som etter loven skal ha opplæring i dette. Begrunnelse: – Stoffet blir behandlet på en måte som stimulerer til diskusjon og viser at dette arbeidet er fullt av utfordringer. Det hevdes ikke en sannhet, men tas utgangspunkt i at den riktige løsningen hele tiden kan diskuteres. Heftet krever ikke forhåndskunnskap og er greit og lettlest. Utgangspunktet i veldig praktiske situasjoner kan være en slags mal for andre bransjer. Jeg håper virkelig det blir laget lignende på andre områder.

Ingrid Finboe Svendsen, påtroppende direktør for Arbeidstilsynet
Anbefaler: Godfoten: samhandling – veien til suksess, Nils Arne Eggen i samarbeid med Sverre M. Nyrønning, utgitt på Aschehoug i 1999. Tema: – Boka handler om å fokusere på den enkeltes styrke og muligheter, hvordan vi skaper god læring – og ikke minst hvordan en gjennom den enkeltes sterke sider skaper godt samarbeid og gode resultat. «Du er god eller dårlig sammen med noen. Det å være dyktig er ingen soloprestasjon.» De relasjonelle ferdighetene i ei gruppe er langt høyere enn summen av de individuelle isolert! Let hele tida etter det vi kan til sammen, den reelle kollektive kompetansen – ikke etter alt vi ikke kan. Boka er også opptatt av filosofi og kultur og hvordan grunnverdiene styrkes avhengig av hvordan menneskene behandler hverandre. Begrunnelse: – Boka er ingen tradisjonell bok om ledelse og arbeidsmiljø – og det er ikke like enkelt å leve opp til alt i denne boka – men den har varme. Den inspirerer til å tenke litt nytt, inspirerer til å skape et godt lærende arbeidsmiljø med fokus på hva vi kan.

Aslaug Mikkelsen, professor, dr. philos. ved Universitetet i Stavanger
Anbefaler: Den dyktige medarbeider, redigert av Ståle Einarsen og Anders Skogstad, utgitt på Fagbokforlaget i 2005. Tema: – Boken består av tre deler og drøfter viktige sider ved å være medarbeider i dagens arbeidsliv. Første del av boken handler om individets forutsetninger for å bidra til et godt arbeidsmiljø og hva som kjennetegner den dyktige medarbeider. Den andre delen handler om individet i organisasjonen og gjør rede for sentrale fagbegreper innenfor personalpsykologien som beskriver den dyktige medarbeider. Tredje del av boken handler om personalledelse og diskuterer blant annet sosialisering av unge til arbeidslivet, rekruttering, lønn og belønning og hvordan virksomheter kan forebygge og håndtere belastninger på arbeidsplassen. Begrunnelse: – Boken er viktig fordi den gir mange og ulike perspektiver på hva det vil si å være medarbeider og leder i et fleksibelt arbeidsliv med mange endringer. For å håndtere disse forandringene er det viktig å kunne identifisere og formulere de sentrale problemstillingene for hvordan en kan opprettholde kvalitet og samarbeid på arbeidsplassene. Dette hjelper denne boka deg til.

Sigrun Vågeng, NHO-direktør for arbeidslivspolitikk.
Anbefaler: Jeppe Jansens giraff, Odd Eidem, utgitt av Cappelen i 1969. Tema: – Boken, som opprinnelig er en barnebok, handler om Jeppe Jansen som en dag får besøk av en giraff. Giraffen gråter to tårer, Tristamento og Jubilato. Boken gir deg de to tårenes historie. Identiske historier, hvor hovedpoenget er de to tårenes ulike tilnærming til det som skjer dem. For Tristamento er alt vondt og vanskelig. Jubilato ser lysere på livet. Selv om han kun er en dråpe i havet, kan han for eksempel være med på å løfte en båt. Begrunnelse: – Jeg synes boken gir en god beskrivelse av hvordan vi møter både livet og arbeidsmiljøet. Den handler mye om noe jeg er opptatt av, arbeidsglede, og det at man i stor grad kan påvirke den selv. Budskapet i boka er også så enkelt at alle får det med seg.

Jon Olav Bjergene, seniorrådgiver og advokat i Unio.
Anbefaler: Oversikt over arbeidsretten, Henning Jakhelln, utgitt på NKS-forlaget. Tema: – Boken gir oversikt over arbeidsretten, både individuelt og kollektivt. Det er en av få bøker som forsøker å dekke hele det arbeidsrettslige området. Den går inn i lovverket og i sentrale tariffavtaler. Begrunnelse: – Jeg som jobber i en hovedorganisasjon for en rekke ulike yrkesgrupper kommer bort i alle slags arbeidsrettslige spørsmål. Boka til Jakhelln er av dem jeg liker best, fordi den gir et godt overblikk. Den kortfattede og presise omtalen av emnene i boka gir dessuten god innsikt i både enkeltspørsmål og sammenhengen i regelverket. Også når man skal fordype seg i et emne, er boka et greit utgangspunkt. Den systematiske omtale av og tilvising til relevant rettspraksis og teori bringer meg raskt på rett vei.

Arne Bernhardsen, redaktør i arbeidslivsredaksjonen i Gyldendal Akademisk.
Anbefaler: Når veven rakner, Jon Sjøtveit, utgitt av Folkets Brevskole i 1992. Tema: – Boka handler om solidaritet og mobbing, samhold og splittelse, raushet og smålighet, og er en praktisk og teoretisk framstilling av mobbing på arbeidsplassen, og ikke minst hva som kan gjøres. Begrunnelse: – Sjøtveits bok var på mange måter langt foran sin tid, og den la opplagt premissene for arbeidet mot mobbing i 90-årene. Boka fungerte som den viktigste kilden for min innsikt i mobbeproblematikken. Styrken er blant annet bokas fokus på at mobbing ikke er et personlig anliggende, men et uttrykk for at samholdet og solidariteten i arbeiderkollektivet er svekket. Mobbing er et arbeidsmiljøproblem som må løses med hjelp av kollektive virkemidler, som mer innflytelse i arbeidsdagen, fullverdige jobber, demokratiske lederstrukturer og sterke fagforeninger tuftet på solidaritet.

Personvern og cookies