Arbeidsløshet og helseplager

(2004)

En svensk undersøkelse blant innvandrere viser at det er en klar sammenheng mellom arbeidsledighet og helseplager. Kvinnelige innvandrere har mer plager enn menn.
Det er det svenske Arbetslivsinstitutet som har undersøkt sammenhengen mellom helse og ledighet hos 60 arbeidsløse innvandrere. Av de 60 svarte mer enn halvparten at de hadde dårlig helse, skriver Aftenposten. Undersøkelsen viser at det er en sammenheng mellom dårlige økonomiske og psykiske forhold, helse og ledighet. Personer som er i en utsatt situasjon i samfunnet rammes særlig hardt. Mange av de undersøkte kvinnene følte seg usynlige og isolerte i forhold til samfunnet rundt dem, mens mennene slet med senskader i forbindelse med krig og vold tidligere i livet.
Personvern og cookies