Arbeidslivstelefonen styrkes

(2005)

Arbeidslivstelefonen får økt økonomisk støtte. Det betyr doblet kapasitet og utvidet åpningstid. Telefonen har vært en så stor suksess at Arbeids- og sosialdepartementet har besluttet å bevilge en million kroner over statsbudsjettet til drift av telefontjenesten. Det betyr en dobling av kapasiteten med to ansatte rådgivere og åpningstid alle hverdager. Tjenesten har opprinnelig vært et forsøksprosjekt drevet av Mental Helse i samarbeid med Arbeidstilsynet. De mange henvendelsene viste ganske fort at det var stort behov for en tjeneste som Arbeidslivstelefonen, men likevel har tjenesten kjempet for eksistensen i flere år. Econ har laget en rapport om «Psykososiale problemer på arbeidsplassen – løsning eller utstøting» som delvis er laget på grunnlag av et utvalg fra samtaleregisteret til Arbeidslivstelefonen. Den viser at svært mange av dem som ringer mener at arbeidsgiverne ikke gjør nok for å løse konflikter på arbeidsplassen. Dette er et gjennomgående trekk ved mange av henvendelsene som dreier seg om mobbing, utstøting og trakassering. Både arbeidstakere, arbeidsgivere, pårørende, verneombud og andre tillitsvalgte benytter seg av dette tilbudet. Arbeidsmiljø nr. 2 – 2005

Personvern og cookies