– Arbeidslivets viktigste møteplass

Tekst:  Turid Børtnes (2002)
– Arbeidsmiljøkongressen som holdes i Bergen 25. – 27. september vil være en viktig møteplass for alle som arbeider med og er opptatt av helse- miljø og sikkerhet. Der kan de hente impulser, lære av andres erfaringer, få nytt påfyll og diskutere felles problemstillinger, sier Rolf I. Pedersen direktør i Arbeidsmiljøsenteret som arrangerer kongressen.
– De som er opptatt av at et godt arbeidsmiljø er viktig forebyggende arbeid i virksomhetene, erfarer at det er vanskelig å drive med i det daglige. Innsatsen og kompetansen som ligger bak merkes ikke så godt blant alle andre oppgaver som skal gjøres.

– Krevende oppgave
– Det er først når arbeidsmiljøarbeidet ikke fungerer at det virkelig legges merkes til på grunn av at det skaper problemer, påpeker Pedersen. Dette er en krevende jobb for mange av dem som har dette som oppgave, særlig fordi det er vanskelig å få innsatsen gjort synlig og få den verdsatt. Nettopp derfor er det viktig å finne et miljø hvor en kan treffe kolleger i andre virksomheter som er opptatt av de samme problemene, få mulighet til å bli oppdatert og holde seg ajour om det som skjer på området. Pedersen fremhever Arbeidsmiljøkongressen som en slik anledning hvor arrangørene vil gjøre det de kan for å legge forholdene til rette for ideutveksling og inspirasjon til nye tanker og arbeidsformer.

Inkluderende arbeidsliv
Pedersen opplyser at et av de store temaene i arbeidslivet det siste året, det inkluderende arbeidsliv, er et hovedelement på kongressen. Det går igjen i flere foredrag og seksjoner, slik som i den store debatten som arrangeres første dag om «Butikk og etikk», i seksjonen om «Det helsefarlige arbeidslivet?» og det er et grunnleggende element i en rekke andre poster på programmet. Programmet har stor variasjon, det spenner fra praktisk HMS-arbeid til de store moral- og verdispørsmål. Annen dag er delt inn i åtte forskjellige seksjoner, noe som gir deltakerne svært gode valgmuligheter. Dette er 39. gang Arbeidsmiljøsenteret arrangerer en slik kongress etter at den første gang ble avholdt i 1948 som et utvidet verneledermøte. Etter hvert utviklet den seg til det arrangementet vi kjenner i dag, med en foreløpig deltakertopp i 1998 med over 1.000 deltakere. – Dette er det fremste tilbudet til HMS-folk i Norge i dag. Jeg vil særlig fremheve at arrangementet er basert på trepartsamarbeidet som er et grunnleggende element i norsk arbeidsliv med deltakelse fra arbeidstakere, arbeidsgivere og staten.

Det mangfoldige arbeidslivet
Seniorkonsulent Anne-Grete Skofterød i Arbeidsmiljøsenteret, faglig ansvarlig for programmet sammen med kollega Nina Berg og resten av programkomiteen opplyser at de har lagt stor vekt på størst mulig bredde i utvalget av temaer. Dagens arbeidsliv er utrolig mangfoldig med store valgmuligheter, det avspeiles også i kongressprogrammet. Nettopp derfor har deltakerne mulighet til selv å velge blant åtte forskjellige «minikongresser». Temaene varierer fra risikohåndtering og kriseforebygging til kommunikasjon og praktisk arbeid. Marja-teateret, som er et arbeidslivsteater vil sikkert friste mange. De spiller et spill om fravær og nærvær for mer eller mindre syke og friske, med andre ord et tema midt i dagens arbeidslivsdebatt. God kommunikasjon er helt vesentlig på en hver arbeidsplass, i et kommunikasjonslaboratorium vil det være mulig å lære noe vesentlig om det. Ved at seksjonene er arrangert som kafeer med mulighet til å diskutere underveis, er det også god mulighet til stor egenaktivitet.

Personvern og cookies