Arbeidslivet i Europa kartlegges

Tekst: Turid Børtnes (2005)
En tidligere arbeidslivsundersøkelse i Europa har vist at arbeidslivet er blitt tøffere for arbeidstakerne. Nå følges denne undersøkelsen opp med en ny som skal dekke arbeidstakere i 31 europeiske land.

Dette vil bli fjerde gang stiftelsen European Working Conditions Surveys undersøker de europeiske arbeidsvilkårene. Hensikten er å få et bredere beslutningsgrunnlag for en politikk som kan bedre arbeidsvilkårene for arbeidstakerne i Europa. Stiftelsens forrige undersøkelse viste at europeiske arbeidstakere opplever arbeidslivet som tøffere enn før på grunn av intensiveringen av arbeidet, det vil si at mer skal gjøres på kortere tid. Den siste undersøkelsen skal gi en status over arbeidsvilkårene, se hvilke trender som er fremherskende og identifisere viktige problemstillinger og endringer på arbeidsplassene. Så godt som alle europeiske land deltar. Undersøkelsen omfatter de 15 tidligere medlemslandene i EU, de ti nye og de fire søkerlandene samt Norge og Sveits. Blant annet skal 23.000 arbeidstakere gjennom personlige intervjuer om arbeidsforholdene sine. Det gir arbeidsmiljømyndighetene i Norge en god mulighet til å sammenligne forholdene her i landet med andre europeiske land. Den fjerde undersøkelsen er utvidet til å omfatte problemstillinger vedrørende moderne former for arbeidsorganisering, likestillingsspørsmål og folks oppfatning av kvaliteten på arbeidet. Resultatene av undersøkelsen vil foreligge i løpet av 2006. Arbeidsmiljø nr. 7 – 2005

Personvern og cookies