Arbeidsliv i bokform

Tekst: Grethe Ettung (2007)
Hovedverneombud ved NTNU, Heidi Egseth (48), benytter kvelder, helger og ferier til å lese arbeidslivslitteratur.
– Jeg holder meg oppdatert gjennom aviser og blader, blant annet via fagtidsskriftet Arbeidsmiljø, svarer Heidi Egseth på spørsmål om hun har kjennskap til arbeidslivs­litteratur. Egseth er hovedverneombud på heltid ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun representerer 5.000 ansatte ved universitetet i Trondheim, alt fra feltarbeidere i Afrika til dykkere og kontorpersonell. Det er de største fagforeningene ved NTNU som peker ut hovedverneombudet som jobber på tvers av alle organisasjonene. – Jeg har fungert som hovedverneombud i 13 år og verneombud i 19 av de vel 20 årene jeg har vært ansatt ved NTNU, opplyser Egseth.

Nytte-bøker
Egseth trekker fram boka «Verneombudet» av Ebba Wergeland og Paul Norberg som eksempel på arbeidslivslitteratur hun har lest og har nytte av. – Jeg fikk kjennskap til boka gjennom HMS-avdelingen vår, og anbefalte den videre til verneombudene våre, og det er det ikke så ofte jeg gjør, konstaterer hun. Forlagenes nettsider er hun imidlertid ingen flittig bruker av når det gjelder å oppdatere seg på arbeidslivslitteratur. – Jeg blir ofte tipset av kolleger som anbefaler bøker. Det kan være litteratur jeg kan ha nytte av i tilknytning til arbeidsoppgavene mine. Jeg bruker mye tid på etablering av nye arbeidslokaler da vi har mange byggeprosjekter, samt konflikthåndtering og innføring av rutiner. Egseth benytter kvelder, helger og ferier skal hun lese arbeidslivslitteratur. – Det blir ikke tid til å lese i tilknytning til jobb. En vanlig hverdag for meg er stort sett fylt av møter. For øvrig er det vel gjerne dem du kan kalle «spesielt interesserte» som leser denne type bøker, stadfester hun med et smil.

Uheldig vinkling
Spørreundersøkelsen som tidsskriftet Arbeidsmiljø har foretatt om verneombuds forhold til arbeidslivslitteratur forårsaket en viss frustrasjon hos Egseth. – Jeg opplevde undersøkelsen mer som et salgsframstøt enn som en spørreunder­søkelse. Jeg forhørte meg hos et par kolleger, og da de delte min oppfatning, ga jeg umiddelbart en tilbakemelding til avsender. Egseth berømmer et raskt og opp­klarende tilsvar, men mener det er svært viktig å være seg vinklinger bevisst. – Vanligvis svarer jeg ikke på denne typen spørreundersøkelser, men i og med at NTNU er medlem av Arbeidsmiljø­senteret, gjorde jeg et unntak. Derfor var det også viktig for meg å gi uttrykk for hvordan undersøkelsen kunne bli oppfattet.
Personvern og cookies