Arbeidsleder dømt for drap

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

For første gang i Norge er en sjef dømt for uaktsom drap på en ansatt. En 48 år gammel prosjektleder i Haugesund må sone 90 dager i fengsel etter en arbeidsulykke under vedlikeholdsarbeid med et kranfartøy der en ansatt druknet i en såkalt kofferdam som brøt sammen av vanntrykket.

Saken er tidligere behandlet i Ryfylke tingrett som kom til samme resultat som lagmannsretten som nå har avgjort saken. Retten finner det særlig graverende at prosjektlederen avbestilte en styrkeberegning av kofferdammen som skulle utføres i følge en sjekkliste, skriver Haugesunds Avis som omtaler saken. En kofferdam er en beholder som brukes under vann når det skal gjøres vedlikeholdsarbeid på skipssider og lignende.

– Graverende
Det var to personer i kofferdammen da ulykken skjedde for to år siden. Den ene overlevde fordi han klarte å komme seg ut. Det var rene tilfeldigheter som gjorde at ikke begge som var nede i kofferdammen omkom, skriver lagmannsretten i dommen. – Tiltalte har utvist en graverende uaktsomhet. Vi finner det uakseptabelt at tiltalte påberoper seg tidspress som begrunnelse for å la være å teste eller styrkeberegne kofferdammen, står det i dommen. Den havarerte kofferdammen hadde bare sju avstivere påsveiset, mens en annen som ble brukt i forbindelse med arbeidet på det samme kranfartøyet, Saipem 7.000 hadde elleve eller tolv avstivere. Den tiltalte har hevdet at han ikke kjente til de forandringene som var gjort i arbeidskammeret, men det tror ikke retten noe på.

Personvern og cookies