Arbeidskraft fra EU eksploderer

Tekst: Grethe Ettung (2007)
Èn av tre norske bedrifter har benyttet arbeidskraft fra EU-land det siste året, og arbeidsgiverne er overveldende fornøyde, melder NAV.
Hele 46 prosent av bedriftene sier seg svært fornøyde, kun fire prosent er svært misfornøyde. – Det er sjelden at næringslivet er så entydig positive, sier Berit Alfsen, manager i det europeiske arbeidsformidlingsnett­verket EURES, som er en del av Arbeids- og velferdsetaten, NAV. Mer enn ni av ti bedrifter sier at de er svært eller ganske fornøyde. Dette gjelder hele landet, uansett bransje. Mangel på kvali­fisert arbeidskraft og næringslivets positive erfaring gjør at enda flere bedrifter forventer å benytte EU-arbeidskraft i tiden fremover. Hver tredje bedrift benytter europeisk arbeidskraft, samtidig som bruken av arbeidskraft fra land utenfor EU er rekordhøy. – 19 prosent av bedriftene har brukt utenlandsk arbeidskraft som ikke kommer fra EU/EØS-land det siste året, opplyser Alfsen. Primærnæringene ligger på topp med 58 prosent, etterfulgt av hotell- og restaurantbransjen (49 prosent), industri og bygg og anlegg (begge 43 prosent). I alle bransjer har bruken økt siste halvår og samtlige bransjer forventer å benytte enda mer EU-arbeidskraft i fremtiden. Det er svensker og polakker som utgjør den største delen av arbeidskraften. – Sverige og Polen er i en særstilling som rekrutteringsland for norske bedrifter. ­Deretter følger Tyskland, Danmark, Storbritannia og Litauen. Omtrent halvparten får fast ansettelse, sier Alfsen.
Personvern og cookies