Arbeidsglede og blinde sjefer

Tekst: Paul Norberg (2002)

Det er politisk korrekt for ledere å fortelle at de er opptatt av helse-, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene. Men spør en norsk bedriftsleder hva det innebærer i den daglige driften på egen arbeidsplass, og vedkommende vil med stor sannsynlighet bli svar skyldig. De færreste har nemlig god kunnskap om forhold som vedrører de ansattes arbeidsforhold, og det er få som ser på det psykososiale arbeidsmiljøet som sentral lederutfordring. Dette kommer fram i en undersøkelse som Administrativt Forskningsfond (AFF) ved Norges Handelshøyskole har foretatt. Lønnsomhet er et begrep som bedriftsledere later til å forstå. Og i forlengelsen ramler følgende honnørord fram: Inntjening, kostnadseffektivitet, kunde og marked. Men sammenhengen mellom lønnsomhet og fornøyde medarbeidere er et mørkt hull for mange av dem som skal lede norsk næringsliv. Forskningsresultater viser for øvrig at forholdene ikke er noe bedre i Sverige; i den grad det kan være noen trøst. På side 33 i dette nummeret av Arbeidsmiljø forteller professor Bjørg Aase Sørensen fra AFI at «…arbeidsglede er en nær slektning av opplevelsen å mestre noe, og det er den beste buffer mot dårlig helse». Norske ledere har egentlig ingen unnskyldninger for sitt blinde forhold til helse-, miljø og sikkerhet. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) jobber hardt og målrettet for å bedre arbeidsforholdene i medlemsbedriftene sine. NHOs web-sider har mye nyttig informasjon let tilgjengelig. Det finnes store mengder med norsk og internasjonal arbeidslivsforskning. Toppledere er ikke fremmede for å delta på seminarer og kurs, men bør i langt større grad prioritere opplegg som fremmer bedre forhold på arbeidsplassene. Det finnes naturligvis gode unntak blant norske ledere. I år 2000 fikk direktør Terje Venold Arbeidsmiljøprisen for sitt sterke engasjement for å sikre arbeidsforholdene i Veidekke. Dette burde være til inspirasjon for andre ledere. AFFs undersøkelse tyder dessverre på at så ikke er tilfelle. Og det er tvilsomt om en holdningskampanje vil få noen effekt på bedriftslederne. For de fleste uttrykker verbalt en positiv holdning til å ha gode arbeidsforhold i de virksomheter de leder. Men det er tydeligvis nødvendig med en adferdsendring. Det er nok et lengre lerret å bleke.

Personvern og cookies