Arbeidsglede – en buffer mot uhelse

Tekst: Turid Børtnes (2002)
– Det beste en arbeidsgiver kan gjøre for sine ansatte er å gi dem realistiske muligheter for mestring. Arbeidsglede er en nær slektning av opplevelsen av å mestre noe, og det er den beste buffer mot dårlig helse.

Professor Bjørg Aase Sørensen ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har sett mange eksempler på at opplevelse av helse påvirkes av jobbopplevelsen. Den som opplever arbeidet på en positiv måte vil sannsynligvis synes at helsa er brukbar selv om den kanskje ikke er helt på topp. Vi blir mye mer motstandsdyktige når vi har det bra. Dette er blant annet godt illustrert i EGA-DUA-prosjektet mot ensidig gjentatt arbeid.

Menneskelige ressurser
På en konferanse i regi av NHO, LO, Trygdeetaten, Arbeidstilsynet, Kommunenes Sentralforbund og Oslo Kommune i slutten av april delte Bjørg Aase Sørensen sine tanker med tilhørerne om hvordan arbeidsglede skaper et godt og produktivt arbeidsmiljø. Hun la i sitt foredrag stor vekt på den enkeltes forståelse av arbeidsplassen. Sørensen advarte mot det hun kalte management-tenkning, en form for ny-taylorisme som er bygget på kortsiktig tenkning om utbytte og som nå dominerer mange arbeidsplasser. – Dette er virkelig drepende for arbeidsgleden, vi ser først og fremst konsekvensene på de menneskelige ressursene. Det er på høy tid å lytte til arbeidstakerne og hva de har å si om arbeidsplassene sine.

– Hele mennesker
De psykiske kravene er helt vesentlige, vi er hele mennesker også på jobben. Viktige faktorer er innflytelse på arbeidssituasjonen, utviklingsmuligheter, sosial støtte fra kolleger og ledelse, forutsigbarhet og et meningsfylt arbeid. – Vi vet hva arbeidsglede er. Det er for eksempel når jeg føler at det ekstra jeg kan, gjør at vi sammen mestrer en vanskelig situasjon. Vi kan bruke hverandre, vi deler æren når vi er kommet over kneika, drømmer om fremtiden, fleip og historier. Arbeidsglede er både et kollektivt og individuelt fenomen, det er å dele en felles opplevelse, og stolthet over resultatet av innsatsen. Dette er noe helt annet enn det vi kan finne i deler av det moderne arbeidslivet der den påtvungne «arbeidsgleden» blir en del av varen som selges, slik en kan se i servicenæringen.

Ta vare på historien
Muntlige og uformelle tolkninger av den enkeltes forståelse av arbeidsplassen er uhyre viktig, mener Bjørg Aase Sørensen. Hun kaller det en fortelling fra person til person om hva de trodde, erfarte og klarte i jobben, slik som «husker du da det gikk så dårlig og vi klarte å snu utviklingen». Dette er en type erfaring som kan gå tapt ved for brå omstillinger, arbeidsplassen mister sin historie. – Det som skaper fremgang og resultater på en arbeidsplass er ikke prosjektene i seg selv, men folks vilje og evne til å gi hverandre nye muligheter og skape nye «fortellinger» om arbeidsplassen. Det er viktig å lytte til dem som har erfaring og kunnskap.

Bedre arbeidstidsordninger
Sørensen var også innom arbeidstidsorganiseringen som en mulig årsak til helseskader. – Skiftarbeidere har økt sannsynlighet for helseproblemer, særlig gjelder det arbeid om natta. Undersøkelser viser at de har mindre fravær enn andre arbeidstakergrupper, men det hindrer ikke at de har økt risiko for sykdom og skader. Dette kan motvirkes ved å prøve ut skreddersydde skiftordninger som baserer seg på en grundig gjennomgang av arbeidsorganiseringen. Tenk alternativt. I den forbindelse anbefaler Bjørg Aase Sørensen virksomhetene å se nøye på 3 + 3-ordningen, som innebærer at hver enkelt arbeider tre dager og så har tre dager fri. Arbeidsdagen blir litt lenger, men erfaringer fra svenske arbeidsplasser som har prøvet ut ordningen viser at fordelene er store. Arbeidstakerne er svært godt fornøyd, sykefraværet går ned og produktiviteten øker.

Personvern og cookies