Arbeidsglede blant de eldste

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Til eldre vi blir, til mer gleder vi oss til å gå på jobben. Dette er det mest oppsiktsvekkende funnet i Markeds- og mediainstituttets (MMI) undersøkelse av hvordan det står til med arbeidsgleden i det norske folk. Det viser seg at vi liker å arbeide, de fleste av oss. Undersøkelsen er gjort på vegne av Senter for seniorpolitikk (SSP).

I følge tallene fra MMI er det arbeidstakere i alderen 50 til 59 år og de med høyere utdannelse som oftest svarer at de alltid gleder seg til å gå på jobb. Selv blant dem over 60 år er det et stort flertall som alltid gleder seg.. Av hele utvalget sett under ett, gjelder det så mange som 72 prosent av oss. Bare 2 prosent svarer; nei, aldri. – Samme aldersfordeling finner vi også på spørsmål om vi er fornøyd med arbeidsoppgavene våre, hele 60 prosent av arbeidstakerne mellom 50 og 59 år er meget fornøyd, opplyser direktør Erik Dalen i MMI. Han synes det er ganske oppsiktsvekkende at det gjennomgående er de eldste i arbeidslivet som har størst arbeidsglede, som trives best på jobben og som er fornøyd med og synes de mestrer arbeidsoppgavene sine svært bra. Bortsett fra alder er det først og fremst utdanning og husstandsinntekt som spiller en rolle for hvordan arbeidstakerne ser på jobben sin. De med høy utdanning og høy samlet inntekt har noe større arbeidsglede enn andre. Det samme gjelder spørsmål om trivsel på jobben, bortsett fra at trivselen faktisk er størst hos dem med utdanning bare på folkeskolenivå, deretter kommer de to andre kategoriene. Kjønn, arbeidssted, landsdel og tilsvarende forhold spiller en svært liten rolle for hvordan arbeidstakerne ser på disse spørsmålene.

Mestrer jobben
Undersøkelsen avdekker at det står dårligst til med arbeidsglede og trivsel blant de yngste arbeidstakerne, selv om flertallet blant dem også er svært godt fornøyd. Blant dem under 30 år er det 64 prosent som gleder seg til å gå på jobben, mot 81 prosent i aldersgruppen 50 til 59 år, som er den gruppen som skårer høyest. Deltakerne er også stilt spørsmål om de er fornøyd med arbeidsoppgavene sine, om de føler at de mestrer dem og om de gleder eller gruer seg til å gå av med pensjon. Tendensen er den samme som på de øvrige spørsmålene: Eldre arbeidstakere er mer positive enn de yngre. Det er særlig aldersgruppen 50 til 59 år som uttrykker tilfredshet. De over 60 år er ikke så positive og det er heller ikke de aller yngste. Men er det noe de eldste er sikre på så er det at de mestrer jobben sin, der skårer de høyest av alle aldersgruppene. Det er forresten ingen som mener at de ikke behersker det de er satt til å gjøre. Forventningene til pensjonsalderen stiger med økende alder, heldigvis kan man vel si. Men disse forventningene kan ikke måle seg med gleden over arbeidet. 38 prosent gleder seg mye eller litt til å gå av med pensjon.

Personvern og cookies