Arbeidsgivertelefon i NAV-regi

Tekst: Turid Børtnes (2008)

Tjenesten har bare vært i drift vel en måned, men mottar allerede rundt 80 telefonhenvendelser i uka i gjennomsnitt. – Dette tyder på at tiltaket er vellykket så langt, mener Erik Oftedal, direktør for arbeid og aktivitet i NAV.

Raskere tilbake
Oftedal opplyser at arbeidsgivertelefonen kommer til å være i drift så lenge det er behov for den. NAV har etablert et lite kundesenter med personell som er spesielt kurset i sykefraværsarbeid i forbindelse med tjenesten. I tillegg vil kundesenteret benytte seg av den øvrige fagkompetanse i NAV når det er behov for det. Telefontjenesten er et ledd i NAVs arbeid med å få sykmeldte raskere tilbake til jobb. Mange arbeidsgivere er usikre i sin rolle når det gjelder sykefraværsarbeidet. De trenger hjelp til å avklare muligheter og rettigheter i forbindelse med syke ansatte, blant annet hvordan arbeidet skal tilrettelegges for sykmeldte arbeidstakere.

Nytt skjema
Foreløpig ser det ut som om flertallet av telefonhenvendelsene dreier seg om hjelp i forbindelse med bruk av den nye sykmeldingsblanketten som ble innført i høst. Det er en interaktiv blankett der både arbeidsgiver, lege og pasient kan kommunisere om best mulig tilrettelegging for den sykmeldte, slik at vedkommende fortsatt kan møte på jobben til tross for sykdom. – Telefontjenesten er først og fremst beregnet på arbeidsgivere, men enkeltpersoner som ringer blir ikke avvist, de blir henvist videre i systemet, opplyser Oftedal. NAV har jobbet tett med Helse­direkto­ratet for å kunne tilby en best mulig telefontjeneste. Tjenesten ble satt i verk 1. september i år.

Personvern og cookies