Arbeidsgivere: Grip muligheten

Tekst: Paul Norberg (2007)

Det er fortsatt slik at arbeidsmiljøspørsmål er et delvis forsømt felt på utklekkingsinstitusjoner for nærings­livsledere, som Handelshøyskolen og BI, og dermed er nok HMS-motivasjonen ofte på et altfor lavt nivå etter endt utdannelse.

Den nye arbeidsmiljøloven krever at alle arbeidsgivere skal gjennomgå arbeidsmiljøopplæring. Det skulle vært unødvendig å innføre dette i en lovparagraf, for enhver leder bør forstå at kunnskap om mellom­menneskelige forhold og satsing på et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø vil gi grobunn for lavere arbeidsrelatert sykefravær og høyere produktivitet. Men det er fortsatt slik at arbeidsmiljøspørsmål er et delvis forsømt felt på utklekkingsinstitusjoner for nærings­livsledere, som Handelshøyskolen og BI, og dermed er nok HMS-motivasjonen ofte på et altfor lavt nivå etter endt utdannelse. Arbeidsmiljøloven legger et stort ansvar på arbeidsgiver ved å kreve at arbeidsplassen skal tilrettelegges for dem som skal jobbe der. Dette ansvaret er både bedrifts- og samfunnsøkonomisk fornuftig, for ved god tilrettelegging kan arbeidsgiver forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader.

Full oppmerksomhet
Alle diskusjoner om høyt sykefravær ender opp i den enkelte bedrift, og hva som blir gjort for å forebygge skader og sykdommer på arbeidsplassen. En toppleder som ikke engasjerer seg i slike spørsmål, har heller ingen integritet når han/hun beklager seg over at sykefraværet er for høyt. Når krav til HMS-opplæring er kommet inn i arbeidsmiljøloven, er det lett å tenke på landets store konserner og virksomheter, og diskutere hvordan toppledere i Statoil, Hydro og Aker Kværner skal motiveres til å delta på arbeidsmiljøkurs. Men de store virksomhetene har stort sett gjennomarbeidede ord­ninger og gode HMS-systemer. De har mange ansatte med arbeids­miljøspørsmål som arbeidsområde, og ikke minst har de signalisert vilje til å gjøre noe med det. Den viktigste gruppen av ledere finner vi blant de ca. 80 prosent av norske virksomheter som er små eller mellomstore, det vil si at de har fra 30 ansatte og nedover. Mange av disse lederne har ofte vilje og interesse for å skaffe seg mer innsikt. Problemet er manglende ressurser og tilstrekkelig tid til å delta på kurs og til å sette seg inn i systemer mange frykter er omfattende og tidkrevende. Utfordringen er å skape interesse og få overbevist lederne om at det vil lønne seg å bruke tid og ressurser på dette. Bedriften vil profitere på et godt og ryddig arbeidsmiljø, ikke minst i form av et bedre samarbeid med de ansatte. Til og med Aftenposten har innsett dette, og det kan være verdt å gjenta det de skriver i en lederartikkel 29. januar i år: «Forutsetningen for ­suksess er full oppmerksomhet på helse-, miljø- og sikkerhet. Norsk næringsliv har ingen unnskyldning for ikke å være kreative i sykefraværsproblematikken.»

Personvern og cookies