Arbeidsgiver skal læres opp

(2004)
Her er noen sentrale punkter i forslaget til ny arbeidslivslov:
Samarbeidsorgan skal avløse betegnelsen arbeidsmiljøutvalg. Verneombudsordningen skal være omtrent som før, hver virksomhet med over ti arbeidstakere skal velge ett eller flere verneombud. Det er fortsatt arbeidsgiver som skal sørge for at verneombud og representanter i samarbeidsorganer får den opplæringen som er nødvendig for at de skal kunne uføre sine verv på en forsvarlig måte. Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Lovutvalget foreslår at begrepet verne- og helsepersonale endres til bedriftshelsetjenesten (BHT) fordi dette er et innarbeidet begrep som de fleste har et forhold til. Lovforslaget tar ikke fatt i de mange problematiske forholdene ved bedriftshelsetjenesten , og rydder dermed ikke opp i en bransje hvor det er mange useriøse aktører.
Personvern og cookies