Arbeidsgiver må vurdere fysisk aktivitet

(2007)

I følge arbeidsmiljøloven § 3-4 skal arbeidsgiver vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne som et ledd i HMS-arbeidet. Tiltak som eventuelt iverksettes, skal ha som siktemål å redusere effekten av inaktivitet på arbeidsplassen. Bestemmelsen skal bidra til at inaktivitet som risikofaktor for sykdom settes på dagsorden, og at man ved å fokusere på fysisk aktivitet vil kunne oppnå gunstige helseeffekter. Bestemmelsen vil være oppfylt dersom arbeidsgiver kan dokumentere at fysisk aktivitet er tatt inn som vurderingstema i tilknytning til utøvelse av HMS-arbeidet. Det er med andre ord ikke krav om at tiltak om fysisk aktivitet faktisk iverksettes, kun plikt til å vurdere mulige tiltak. Arbeidstakerne skal ikke være pliktige til å benytte tilbud om fysisk aktivitet dersom arbeidsgiver iverksetter slike tiltak.

Personvern og cookies