Arbeider for likebehandling

Tekst: Turid Børtnes (2006)
Utvalget som i vel ett år har arbeidet for å likestille skift- og turnusarbeid har gitt opp å få samlet partene om en felles løsning, men regjeringen jobber videre med saken.
Et flertall på Stortinget går inn for at de som jobber skift i indu­strien og de som jobber i tredelt turnus skal likebehandles når det gjelder arbeidstid. Dagens arbeidsmiljølov gir skiftarbeidere nesten to timer kortere arbeidsuke enn de som jobber i en lignende arbeidstidsordning med turnusarbeid.

Kvinnearbeid

Det er først og fremst kvinner i offentlig sektor innen helse- og omsorgsyrkene som jobber i tredelt turnus. Skiftarbeid er vanligst i mannsdominert indu­stri. For vel ett år siden ble det satt ned et utvalg ledet av Ingse Stabel, med partene i arbeidslivet. Men i høst brøt arbeidet sammen, arbeidsgiverne var i følge sjuke- og hjelpepleiernes organisasjoner lite innstilt på å komme frem til en løsning. LO-sekretær Trine Lise Sundnes, som satt i utvalget, har derfor sendt saken til regjer­ingen og bedt dem føre den videre.

– Følger opp
– Vi skal se på hvordan vi skal følge opp denne saken og vil komme tilbake til dette, sier statssekretær Jan Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I den forbindelse viser han til regjeringens politiske grunnlag, Soria Moria-erklæringen. Der står det i klartekst at regjeringen vil bidra til å likestille skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid i samarbeid med partene i arbeidslivet. Støstad kan på nåværende ­tidspunkt ikke gi noen tidsrammer for dette arbeidet.

Personvern og cookies