Antall sykedager doblet på ti år

(2003)

De ti siste årene har antall sykedager betalt av folketrygden økt fra drøyt 17 millioner dager i 1993 til 32,5 millioner dager i fjor. Utgiftene øker enda mer.
Og trenden fortsetter inn i første halvår av 2003. Så langt har vi over folketrygden betalt for 16,8 millioner dager. Avdelingsdirektør i Rikstrygdeverket, Nanna Stender, tror det henger sammen med flere forhold.

– Arbeidsstyrken har økt siden 1993. Mange kvinner og eldre står lenger i arbeidslivet, og dette tror jeg har en virkning. Det er også kommet til grupper med store inntekter som it-bransjen. Lønnsveksten utgjør rundt 4-5 milliarder kroner. En mulighet er også at flere gravide blir sykmeldt, sier Nanna Stender til Dagsavisen.

LO-sekretær Trine Lise Sundnes refser arbeidsgivere for ikke å ta nok hensyn til de ansattes helse. Organisasjonen arbeider blant annet for strengere krav til bemanning i forbindelse med revidering av arbeidsmiljøloven.

Personvern og cookies