Antall dødsulykker i 1999

Tekst: Turid Børtnes (2000)

57 dødsulykker i fjor

57 personer omkom i arbeidsulykker i 1999. Det er fortsatt bygg- og anleggsbransjen og skog- og jordbruk som topper statistikken med 12 dødsfall i hver bransje. Transportnæringen følger etter med seks omkomne.

Arbeidstilsynets ulykkesstatistikker viser at det har vært i underkant av 60 dødsulykker årlig gjennom 90-årene. Det betyr at den store nedgangen fra tidligere år er stoppet opp.

Fallulykker dominerer i bygg- og anleggsbransjen. Det høye ulykkestallet skyldes i stor grad dårlig planlegging når det gjelder systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Ti av ulykkene innen skog- og jordbruk, skjedde i jordbruket. De aller fleste rammet personer over 60 år, og halvparten skjedde ved bruk av traktor eller traktorredskap. I skogbruket har den positive utviklingen med lave ulykkestall fortsatt.

Arbeidstilsynet har satt i gang flere tiltak rettet mot de mest utsatt næringene for å få dem til legge langt større vekt på helse, miljø og sikkerhet, og dermed få redusert ulykkestallene. Blant annet ble en landsomfattende kampanje som skal gå over to år satt i gang i høst innen bygg- og anleggsbransjen. Tilsvarende kampanjer innenfor transportbransjen og landbruket i samarbeid med næringene selv er relativt nylig avsluttet.

Bak hver dødsulykke kan det også skjule seg flere nestenulykker. Arbeidstilsynet legger derfor stor vekt på å få registrert disse for å kartlegge farlige forhold og forebygge ytterligere ulykker.

Personvern og cookies