– Ansvarliggjør dine medarbeidere

Tekst: Turid Børtnes (2003)
– En god leder skal legge forholdene til rette for å få myndiggjorte medarbeidere. Slike medarbeidere blir ansvarlige og selvstendige, de tar ansvar for egne arbeidsoppgaver på områdene der de har kompetanse.
Siri Røine, direktør for Arbeidsgiverutvikling i Kommunenes Sentralforbund (KS) mener at de lederne som gir sine medarbeidere mulighet til selv å styre arbeidsdagen og oppgavene får ansatte som er engasjert i jobben, de slutter ikke og sykefraværet blir lavt. I tillegg øker kreativiteten og arbeidsgleden. Røine tok utgangspunkt i flere vellykkede prosjekter i pleie- og omsorgssektoren i sitt foredrag på konferansen om livsfasepolitikk og attraktive arbeidsplasser i Oslo i midten av november.

– Gi medbestemmelse
En god leder må lytte og gi den enkelte medarbeider innflytelse på egen arbeidssituasjon. Det nytter ikke å tre nye ting nedover hodet på de ansatte, da kan selv ønsketurnus eller andre ordninger som i utgangspunktet er svært gode, bli mislykket. Medarbeiderne må være med på å utvikle nye ordninger selv. KS-direktøren mente det har skjedd et fokusskifte de siste årene, dagens arbeidstakere forventer noe mer av jobben enn før, de skal ha det moro og de vil også gjerne finne en mening i det de gjør. Da er de også villige til å ofre en hel del for den organisasjonen som gir dem dette.

Medmenneskelighet
– Mange bruker uttrykket verdibasert ledelse, men det handler like mye om å bruke medmenneskelighet og sunn fornuft. Den som skal lede må våge å gjøre det, tørre å vise lederskap. Det handler om å stole på egen virksomhet, stille krav og utfordre den enkelte medarbeider til å oppnå resultater. En viktig lederoppgave er å hjelpe medarbeiderne i egen utvikling, stimulere dem til å gjøre det bedre, lytte og vise interesse, men utøve lite kontroll og utstyre medarbeiderne med verktøy for økt kompetanse og kunnskap uten at noen skal tvinges til mer utdannelse og kurs de ikke er interessert i. Da er det bedre å finne ut hvordan vedkommende kan få mer ut av jobben sin på andre måter.

Personvern og cookies