Ansattes rettigheter svekkes

(2011)

Bedriftenes personalavdelinger erstattes med amerikanskinspirerte Human Resources-avdelinger.

To av tre tillitsvalgte i norske bedrifter mener personalavdelingen har blitt et serviceorgan for toppledelsen. – Dette kan få store konsekvenser for de ansatte, sier Tor Hæhre i ledelsesorganisasjonen Lederne. Det melder Pressenytt.

Rammer bedriftsdemokratiet
Det er Norsk Ledelsesbarometer 2011, gjennomført av De Facto på oppdrag fra Lederne, som avdekker de tillitsvalgtes bekymring for utviklingen.
– Personalavdelingen har tradisjonelt vært et bindeledd mellom bedriftens ansatte og ledelse. Undersøkelsen viser at innføringen av strategisk HR i norske bedrifter svekker de ansattes posisjon overfor toppledelsen, sier nestleder i Lederne, Tor Hæhre.
Han mener at ukritisk adopsjon av amerikanske HR-modeller vil gå kraftig ut over bedriftsdemokratiet, og noe som heller ikke tjener bedriften.

Fortrolighet forsvinner
Ifølge Norsk Ledelsesbarometer er ikke målet med strategisk HR å gjøre de ansatte i stand til å komme med innspill og påvirke bedriftens styring, men å forplikte dem til å bidra til virksomhetens visjoner som blir definert av toppledelsen.
– Resultatene fra undersøkelsen tyder på at den negative utviklingen har gått langt i flere bedrifter. Mange føler ikke lenger fortrolighet til personalsjefen når HR-avdelingen blir arbeidsgivers styringsverktøy, sier Hæhre i Lederne.

Ledelsens serviceorgan
Forsker Bitten Nordrik i kunnskapssenteret De Facto forteller at ansatte som har deltatt i fokusgruppeintervjuer eksplisitt uttrykker at HR-avdelingen fungerer som en servicefunksjon for ledelsen heller enn for de ansatte. – Gjennom hard HR har personalfunksjonen blitt en mer strategisk funksjon for ledelsen i bedriften, sier Nordrik.
Hun sammenligner med mer tradisjonell norsk personalpolitikk, der arbeidstaker i større grad opplever å bli tatt hensyn til.

Større avstand skaper konflikter
Tor Hæhre understreker at den nordiske modellen har fungert i mange år. – Arbeidsgiverne må se at vi har hatt stor grad av demokrati i norsk arbeidsliv, og at vi har hatt et relativt godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Hæhre.
Han påpeker at frontene mellom partene i arbeidslivet er betydelig tøffere i andre land, der toppledelsen har tradisjon for å ha større avstand til de ansatte og være mer autoritær. – Den sterke nordiske personalfunksjonen gjør at vi har sluppet unna mange av konfliktene vi ser rører seg i andre land, mener han.

Strategisk styring fremfor ledelse
Ifølge Bitten Nordrik i De Facto er HR-ledelse en ovenfra-og-ned-måte å tenke ledelse på. – Tidligere kom vi fram til kompromissbaserte løsninger. Hvis jeg skal sette det litt på spissen, handler strategisk eller hard HR om manipulering av menneskelige myke faktorer, sier hun.
Nordrik mener HR er mer styring enn det er ledelse. Og hun mener det svekker troen på det informerte mennesket som selv vet hva som er rett og galt.
– Strategisk HR handler i stor grad om hvordan ansatte skal manipuleres til målene som skal settes, og hvordan de skal motiveres for å nå disse målene, sier forskeren.

Personvern og cookies