Ansatt og gravid? Dette må du vite

Statistisk sett vil hver sjette kvinne mellom 25 og 40 år til enhver tid være gravid. Det betyr at arbeidsgiver må være forberedt på at en viss andel av de kvinnelige medarbeiderne vil være ute i permisjon i kortere eller lengre perioder. Det bør derfor ikke komme som en overraskelse for arbeidsgiver dersom det blir behov for tilrettelegging, omplassering og fravær på grunn av graviditet.

En gjensidig forpliktelse

Arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for at tilrettelegging av arbeidsoppgaver lar seg gjøre, men hva innebærer egentlig dette ansvaret? Her får du svar på det du trenger å vite, enten du er gravid selv eller har ansatte som er gravide.

Hos Arbeidsmiljøsenteret kan du få tilrettelagt og spesialtilpasset veiledning og rådgivning i forbindelse med graviditet. Kontakt oss her for mer informasjon.

Fører arbeidet til risiko for det ufødte barnet?

Noen gravide kvinner er engstelige for at arbeidet de utfører på jobben kan skade det ufødte barnet i magen. Vi har stor respekt for slike bekymringer og forstår at mange gravide kvinner føler seg usikre på hva som kan ha innvirkning på hvordan barnet i magen har det.

Hvis du befinner deg i en slik situasjon og er bekymret for at arbeidet ditt kan være skadelig, har vi to råd til deg.

1. Ikke sykemeld deg, søk om svangerskapspenger

Mange gravide kvinner som er redde for at arbeidet de utfører er skadelig for barnet i magen, velger å sykemelde seg i deler av svangerskapet. Dersom du selv ikke er syk, men at arbeidet du gjør fører til risiko for det ufødte barnet, har du rett på svangerskapspenger istedenfor sykepenger. Fordelen med dette er blant annet at du slipper å spise av sykepengerettighetene dine, i tillegg til at arbeidsgiver får tilbakebetalinger fra dag én.

Les mer om bruk av svangerskapspenger istedenfor sykepenger her.

2. Søk råd hos en jordmor

For å kunne søke om svangerskapspenger må en lege eller en jordmor vurdere risikoen for det ufødte barnet. I mange tilfeller vil det være hensiktsmessig å samtale med en jordmor. Det er også mulig å be om en trepartssamtale mellom deg, din arbeidsgiver og en jordmor. En slik trepartssamtale kan øke sannsynligheten for at du er komfortabel med å stå lenger i arbeid og gjøre det enklere for arbeidsgiver å tilrettelegge arbeidet for deg.

Vil du vite mer om tilrettelegging for gravide på arbeidsplassen? Her får du masse nyttig informasjon om hvordan sykefraværet hos gravide kan reduseres ved hjelp av god tilrettelegging.

Rett til permisjon

Utover retten til svangerskapspenger, tilrettelegging og eventuell omplassering, har du som gravid også rett på foreldrepermisjon. Dette gjelder også for deg som skal bli far.

Etter endringer i regelverket for foreldrepermisjon 1. juli 2018 har både mor og far krav på 15 eller 19 uker hver med lønnet foreldrepermisjon. Hvorvidt du har krav på 15 eller 19 uker avhenger av om du ønsker 100 % eller 80 % lønnsutbetaling i perioden. Utover 15/19 uker til mor og 15/19 uker til far, har dere krav på en 16/18 uker lang fellesperiode. Denne perioden kan fordeles fritt mellom mor og far.

Har du flere spørsmål?

Kontakt oss gjerne hvis du har flere spørsmål om graviditet på arbeidsplassen, rettigheter, ansvarsfordeling og tilrettelegging. Vi svarer også på spørsmål relatert til våre kurs, rådgivning og veiledning, samt fordelene med et medlemskap hos oss. Ta kontakt med oss her for en hyggelig samtale med en av våre medarbeidere.

Personvern og cookies