Alternativer til mineralull

Tekst: Turid Børtnes (2000)

Arbeid med mineralull kan medføre helseproblemer, blant annet økt risiko for kreft. Danskene har nylig foretatt en rekke tester av alternative isolasjonsmaterialer.

Papir, lin, saueull og Perlite (en ekspandert vulkansk stein) er materialer som kan fungere som alternativer til konvensjonelle mineralullbaserte isolasjon. Den danske Energistyrelsen har gjennomført et utviklingsprogram om alternative isoleringsmetoder. Blant annet er det oppført flere forsøksbygg. Det største, som omfatter 24 seniorboliger, skal være innflyttingsklart i løpet av året.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har foretatt undersøkelse av sju bygninger med alternativ isolasjon. Disse bygningene har vært i bruk i fra ett til fem år.

Det viser seg at selv om materialene er organiske, har det ikke vært fuktproblemer i bygningene. Men isoleringsevnen varierer betydelig.

Forskerne mener at materialene ikke har ensartet kvalitet fra produsentenes side. Det er snakk om ganske ”nye” materialer, så en kan ikke alltid være sikker på at produktet som leveres er akkurat det samme som det utbyggeren prosjekterte med.

Noen steder fant forskerne at isoleringsarbeidene ikke var utført godt nok. Materialene kan også sette seg eller de kan krympe. Det gjelder særlig lin og saueull.

På bakgrunn av forskningsresultatene så langt, peker forskerne på at de som benytter alternative metoder må være meget oppmerksomme på om konstruksjonen av bygningen egner seg for formålet, og at arbeidet blir godt nok utført.

Personvern og cookies