Alt sykefraværet har gått ned

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en markert nedgang i det samlede sykefraværet for siste kvartal 2004 sammenlignet med samme periode året før. Nedgangen er på hele 25 prosent.

Det samlede sykefraværet for både kvinner og menn var 6,4 prosent siste kvartal 2004 mot 8,5 prosent foregående år. Av dette utgjorde egenmeldingene 1 prosent, et tall som er ganske uforandret fra år til år. Sammenligner en tallene med 4. kvartal 2001, da avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått, er nedgangen 15 prosent. Nedgangen har vært størst innenfor industri og bergverksdrift og i bygg og anlegg. Disse næringene har hatt reduksjon i sykefraværet i en lengre periode. Helse- og sosialsektoren har hatt en markert nedgang fra 11,1 til 8,5 prosent, men fordi de har ligget så høyt i utgangspunktet, er nedgangen noe mindre enn gjennomsnittet. Gledelig er det at to av fylkene med høyest sykefravær, Finmark og Østfold, har hatt sterkest nedgang med 2,8 prosentpoeng lavere fravær. Men fortsatt ligger Finmark på sykefraværstoppen med 8,0 prosent. Lavest nivå har Rogaland med 5,1 prosent. Samtlige fylker har hatt nedgang. SSB kan også rapportere om redusert sykefravær i alle aldersgrupper. For menn har nedgangen fordelt seg stort sett jevnt på alle, mens for kvinner har nedgangen vært noe mindre i aldersgruppen 25-34 år. Arbeidsmiljø nr. 3-2005

Personvern og cookies