Alna-prisen 2010

Tekst: Grethe Ettung

Bergersen Vann og Varme AS mottok Alna-prisen 2010.

Bakgrunn for at Bergersen Vann og Varme AS ble mottaker av Alna-prisen for 2010, er at virksomheten har vist en utpreget vilje til samarbeid og initiativ i arbeidsmiljøspørsmål, både internt og overfor Alna HMS-senter. De har vært tydelige om sine HMS-utfordringer og hatt konkrete ønsker om hvordan forbedringer kan oppnås.

HMS-arbeid i praksis
Virksomheten har vist evne til å få HMS-arbeidet inn i organisasjonen slik at det kan fungere i praksis. Dette har de gjort gjennom allmøter med opplæring av alle ansatte. Ledelsen har også månedlige møter med klubben.
Virksomheten har hatt vilje og evne til å iverksette arbeidmiljøforbedringer ved å bli Miljøfyrtårnbedrift.

Lederutvikling
Ledergruppen har gjennomført lederutviklingskurs. Samtlige ansatte har deltatt på førstehjelpskurs. I tillegg hadde hele virksomheten en faglig og sosial tur til Lofoten våren 2010.

 

Alna HMS-senter er en medlemseid bedriftshelsetjeneste som ble etablert i 1987.

Personvern og cookies