Allmengjøring i renholdsbransjen

Tekst: Grethe Ettung  (2011)

 

Viktig skritt mot sosial dumping.

21. juni 2011 fattet Tariffnemnda vedtak om allmenngjøring av Overenskomsten for renholdsbedrifter. Allmenngjøringsforskriften vil tre i kraft 1. september 2011.

Håper på en mer seriøs renholdsbransje
Det var enighet i Tariffnemnda om at grunnlaget for å allmenngjøre var oppfylt.
– Dette er et viktig skritt i kampen mot sosial dumping som vi har kjempet for lenge, sier forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund til frifagbevegelse.no
Hun mener at vedtaket vil bidra til at renholdsbransjen kan bli mer seriøs.
Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) mener at neste steg må være å få på plass en godkjenningsordning for renholdsbedrifter.
– Det er mange ulovlige virksomheter, mye grov utnytting av renholderne og mye skattesnusk i renholdssektoren. Vi må sikre at bedriftene er seriøse, betaler skatt og lønner folk skikkelig, sier hun.
Ifølge frifagbevegelse.no vil Andersen at alle som kjøper svarte tjenester skal få en skikkelig smekk.

Lønn og tariffvilkår
Allmenngjøringen innebærer en timelønn på 151,56 kroner. Tariffvilkår knyttet til blant annet reise og kost og losji ved arbeidsoppdrag utenfor fast arbeidssted skal nå gjelde hele renholdsbransjen.
Kravet om allmenngjøring var fremmet av Landsorganisasjonen i Norge (LO) etter anmodning fra Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service, og gjelder Overenskomst for Renholdsbedrifter 2010 – 2012.
NHOs representant i nemnda dissenterte imidlertid når det gjaldt lønnsnivået, mens LOs representant dissenterte når det gjaldt forskriftens omfangsbestemmelse.

Personvern og cookies